MENU

Middle East Reformed Fellowship (MERF)

De Middle East Reformed Fellowship (MERF) is opgericht in 1973 en heeft als doel het evangelie uit te dragen in het Midden-Oosten en christenen en bekeerde moslims daar te steunen. Hieraan zijn geen duidelijke grenzen verbonden. Want naast dat de MERF in het Midden-Oosten (Libanon, Egypte, Syrië, Jordanië, Irak, Iran en de Arabisch Golf) haar werk doet, omvat het ook delen van Zuidwest-Afrika (Somalië, Sudan, Eritrea, Ethiopië en Kenia) en delen van Azië (Pakistan en Indonesië).

De MERF doet haar mission-werk via internet en radio-uitzendingen, Bijbeltrainingen voor kerkleiders en diaconale hulp. De MERF coördineert haar activiteiten vanuit een studiecentrum in Larnaca (Cyprus). De uitvoering (internet- en radio-uitzendingen en trainingen) wordt gedaan vanuit centra in het Midden-Oosten, Afrika (in Lokichoggio, Kenia) en Azië. De diaconale ondersteuning wordt gedaan via kerken in de betreffende landen.

Partner van Verre Naasten

Om haar internationale mission-werk te kunnen doen, wordt de MERF gesteund door diverse commissies vanuit de hele wereld. In Nederland was daarvoor de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel actief, onderdeel van NGK Meppel. Dat gebeurde onder de naam MERF NL. In 2022 is deze commissie gestopt met haar werkzaamheden en per 1 januari 2023 zijn alle activiteiten van MERF NL belegd bij Verre Naasten. De MERF maakt sindsdien deel uit van ons partner-netwerk en krijgt ook financiële support voor haar wereldwijde werk. 

Wil je meer weten over het werk van de MERF? Bekijk de video hieronder of bezoek de (Engelstalige) website van MERF.

Verder verstuurt MERF per e-mail maandelijks een nieuwsbrief (in verschillende talen). De laatstverschenen Nederlandse editie is hier te downloaden. Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden in het MERF-archief.

« Terug naar Projecten en partners