MENU

Nederland

Ook in eigen land wil Verre Naasten onder mensen het goede nieuws van het evangelie verspreiden. We merken dat de wereld volop in beweging is en met mission binnenland wil Verre Naasten inspelen op deze ontwikkelingen. Europa is nu zelf mission-gebied en toenemende spanningen en ongelijkheid wereldwijd brengen onze ‘verre naasten’ dichtbij.

Ook zien we dat in de lokale kerken in Nederland de aandacht voor mission binnenland toeneemt. We willen graag anticiperen op deze ontwikkelingen. Dat doen we door kerken in Nederland met woord èn daad te ondersteunen en hen te helpen bij hun missionaire werk. Onze inbreng komt daarbij het beste tot z’n recht in projecten die dicht tegen onze projecten in het buitenland aanliggen, met interculturele contacten. Zo kunnen mission binnenland en buitenland elkaar versterken.

Drie missionaire projecten in de regio Rotterdam worden gesteund door Rijnmond Mission | Verre Naasten. Daarnaast ondersteunt Verre Naasten andere mission-projecten in Nederland. Daarover lees je hieronder meer.

« Terug naar Projecten en partners

MEER dan BeverWAARD

MEER dan BeverWAARD is een jonge, kleurrijke en aantrekkelijke pioniersgemeente in de Rotterdamse wijk Beverwaard, met laagdrempelige diensten. De gemeente staat open voor alle culturen die de wijk rijk is. Behalve dat de kerk zich richt op de eigen wijk, reikt zij ook uit naar christenen en zoeken de niet- of andersgelovigen op in het asielzoekerscentrum van Beverwaard. De kerkgemeente ontstond in 2010 vanuit de Elimkerk (GKv) en de Nebogemeente (CGK), die intussen de Samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid vormen.

Lees meer

Het Kruispunt

Het Kruispunt is een christelijk ontmoetingscentrum in de multiculturele wijk Kralingen (Rotterdam): een plek om elkaar beter te leren kennen en samen op te trekken. Het gebouw van Het Kruispunt aan de Weteringstraat 275, heeft een groot bord met daarop de woorden ‘christenen in gesprek met moslims’. Daar zet het ontmoetingscentrum zich speciaal voor in: dat christenen en moslims elkaar op een respectvolle en betekenisvolle manier ontmoeten en elkaar beter leren begrijpen.

Lees meer

#HILL Rotterdam

#HILL is een jonge, eigentijdse geloofsgemeenschap in Hillegersberg-Schiebroek (Rotterdam). De kerk richt zich op mensen die op zoek zijn naar ‘meer’ in het leven. De gemeente heeft als visie: de bevrijdende liefde van God tastbaar maken voor het leven van vandaag, omdat deze liefde de samenleving en mensen diepgaand kan veranderen.

Lees meer
Steun missionair werk in Nederland met een gift

IFES Breda – Tilburg – Eindhoven

IFES-Nederland maakt onderdeel uit van IFES World dat actief is in meer dan 170 landen en staat voor International Fellowship of Evangelical Students. IFES-Nederland heeft als doel het evangelie onder de aandacht te brengen van de internationale studenten in Tilburg, Breda en Eindhoven en hen uit te nodigen Jezus te volgen.

Ruim 4.500 internationale studenten met meer dan 100 nationaliteiten studeren aan de universiteiten en hogescholen in deze drie steden. Ze spreken Engels en ze zoeken vrienden. Vaak zijn ze geïnteresseerd in de christelijke grondslagen van onze cultuur. Sommigen komen uit landen die gesloten zijn voor missionaire werkers. Vaak komen ze op leidinggevende posities terecht en bij terugkeer kunnen ze het evangelie weer verspreiden in hun eigen context. Voor deze studenten worden diverse activiteiten georganiseerd die de boodschap van het evangelie uitdragen. Deze activiteiten vinden plaats op de campussen en in de huiskamers van leden van kerken in Tilburg, Breda en Eindhoven.

Verre Naasten steunt IFES-medewerkers met een financiële vergoeding zodat zij wekelijks studentenwerk kunnen doen. Zo kunnen zij missionaire activiteiten organiseren en ook nieuwe activiteiten bedenken voor internationale studenten. IFES-medewerkers helpen studenten ook bij het bidden, Bijbellezen en het getuigen van hun geloof. Meer weten over IFES en wat zij doen? Kijk dan op www.ifes.nl

Huis van Vrede

Huis van Vrede is een geloofsgemeenschap in Utrecht die het geloof toegankelijk wil maken voor de omgeving. Dit doet Huis van Vrede op verschillende manieren. Zo wordt het kerkgebouw ook gebruikt als buurtcentrum en inloophuis. Hierdoor komen mensen eerder een kijkje nemen. Daarnaast organiseert Huis van Vrede activiteiten voor de hele buurt, zoals muzieklessen, cursussen en huiskringen.

Verre Naasten geeft financiële ondersteuning aan Huis van Vrede. Dankzij deze steun heeft Huis van Vrede een pastoraal werker in dienst kunnen nemen. Deze pastoraal werker geeft praktische en geestelijke ondersteuning aan mensen met een asiel- of migratieachtergrond. Zo wordt ook contact onderhouden met verschillende groepen kerkgangers. Dit heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen uit de omgeving Huis van Vrede weten te vinden en in contact komen met het geloof. Klik hier om meer te ontdekken over Huis van Vrede.

Stichting Gave

Met steun van Verre Naasten heeft Stichting Gave een team gevormd van interculturele missionaire werkers. Deze voormalige vluchtelingen hebben een missionair verlangen en richten zich vooral op mensen binnen hun eigen taal- en cultuurgroep in Nederland. Zij nemen Nederlandse christenen en kerken daarin mee. In hun eigen omgeving brengen deze vluchteling-evangelisten andere vluchtelingen en migranten in aanraking met Gods liefde door Jezus Christus. De werkers zelf zijn al minimaal enkele jaren in Nederland en verbonden aan – en lid van – Nederlandse kerken. Dit is een belangrijk uitgangspunt van dit project: dat de werkers en hun lokale ’thuiskerken’ samen optrekken in dit missionaire werk, en zich op dezelfde doelgroep(en) richten.

Stichting Gave ondersteunt de interculturele missionaire werkers met een deeltijd aanstelling, waarmee zij hun werkweek deels aan missionaire activiteiten kunnen wijden. Verre Naasten levert een bijdrage aan het salaris van een aantal werkers. De deeltijd aanstelling is tijdelijk; daarom helpt Stichting Gave de evangelisten om samen met hun ’thuiskerk’ een persoonlijke achterban op te bouwen, die hun werk draagt met gebed, meeleven én financiële steun. Ook rust Gave de werkers toe en coacht hen, met name over het werken in de Nederlandse context en cultuur. Zij leren effectief samenwerken met kerken in hun omgeving, om zo hun bediening verder uit te bouwen.

Gave en Verre Naasten hebben het verlangen dat vluchtelingen zich écht thuisvoelen in Nederlandse kerken. Want daardoor ontstaat nieuw enthousiasme en frisse inspiratie in onze Nederlandse kerkgemeenschappen, waarbinnen mensen van allerlei culturen hun geloof delen!

Evangelisatie via Arabischtalige muziek

Verre Naasten ondersteunt de christelijke muzikanten van de stichting Evangelie & Moslims. Zij willen de harten van Arabische mensen in Nederland raken met het evangelie, door middel van muziek. Dit werkt goed, omdat muziek een wezenlijk onderdeel is van de cultuur van veel Arabische landen. De muziek dient in dit geval als uitnodiging voor het publiek om het geloof te ervaren en te vieren. Daarnaast is het een belangrijke aanvulling op de gebeden en op de uitleg van de Bijbel.

De missie van Evangelie & Moslims is het versterken en het laten groeien van mission onder Arabischtalige mensen in Nederland, met als visie ‘geloof delen met moslims’. Met die gedachte wil de stichting een bijdrage leveren aan het evangeliseren binnen bestaande of nieuw te vormen Arabisch-Nederlandse samenkomsten/gemeenschappen. Muziek is voor mensen uit Noord–Afrika en de Arabische wereld een belangrijke taal. Het raakt hen in het hart. Veel mensen zijn blij dat de muziek in het Arabisch is. Doordat de muziek zo toegankelijk is voor deze doelgroep, horen steeds meer mensen het evangelie. De aanbiddingsmuziek werkt voor hen vaak beter door dan een preek.

Wilt je meer weten over de projecten en het werk van Evangelie & Moslims? Lees verder op hun website, Facebook-pagina of Twitter-account.

Be The Light TV

Stichting Be The Light Television bereikt vanuit Nederland honderden mensen in Pakistan én andere landen met de boodschap van het evangelie. De omroep richt zich voornamelijk op het verspreiden van het evangelie onder de Urdu-bevolking en op het versterken en bemoedigen van de christelijke gemeenschap in Pakistan.

De stichting stelt zichzelf het volgende doel: Het wereldwijd bereiken van de Urdu-sprekende bevolking met het evangelie van Jezus Christus door het produceren en uitzenden van televisieprogramma’s in de vorm van talkshows, presentaties en gedramatiseerde programma’s. Dit willen zij bereiken via het internet en satelliettelevisie en het realiseren en bieden van een platform voor christelijke artiesten. Er zijn programma’s speciaal voor volwassenen, voor kinderen, voor vrouwen en voor jongeren. Er is een programma met Bijbelstudies, een zangprogramma en er worden korte filmpjes gemaakt die de Bijbel uitleggen met voorbeelden uit het heden.

Be The Light TV is hèt middel voor Pakistanen om het geloof te verspreiden in hun moederland. Het land kent nog steeds onderdrukking en tegenwerking van christenen en kerken. Veel Pakistanen die werkzaam zijn in Nederland, steunen het werk van Be The Light TV. Zo ontstaat verbinding tussen Pakistaanse christenen in binnen– en buitenland. Meer informatie over het werk van Be The Light TV is te vinden op hun website en YouTube-kanaal.

Onderzoek rond missionair werk in Nederland

In Nederland ondersteunt Verre Naasten enkele onderzoekers die, vanuit de Theologische Universiteit Kampen (TUK) en het Centre for Church and Mission in the West (CCMV), onderzoek doen naar de praktijken van missionair werk in Nederland. Zij onderzoeken welke achtergrondverhalen en opvattingen over Gods redding aanwezig zijn bij pioniers en missionair werkers. Het onderzoek richt zich op de drijfveren van kerken, organisaties en individuele christenen om missionaire activiteiten in Nederland te ontplooien.

Kerken, organisaties en christenen zetten zich in voor missionair werk in Nederland. Aan de ene kant is dit nodig, om nieuwe energie voor missionair werk op te doen en meer mensen te inspireren. Aan de andere kant is het belangrijk om beter uit te kunnen leggen waarom bepaalde activiteiten worden ontplooid en hoe je voorkomt dat mensen afhaken.

Het doel van de hierboven genoemde onderzoeken is het leveren van een bijdrage aan de beantwoording van de vraag naar het ‘waarom’ van de groeiende missionaire oriëntatie van kerken in Nederland. Het in kaart brengen van drijfveren bij missionair werkers en pioniers/kerkplanters, en eventuele verschuivingen van hun ideeën over de redding van de mens, helpt om een beeld te krijgen de verhalen over ‘heil’ die in deze tijd, op de achtergrond, een rol spelen bij kerkelijk missionair werk. Daarbij wordt ook gekeken naar eventuele crisiservaringen en (positieve/negatieve) invloeden op het ‘vuur’ van de missionaire inzet.