MENU

Het Kruispunt

Het Kruispunt is een christelijk ontmoetingscentrum in de multiculturele wijk Kralingen (Rotterdam): een plek om elkaar beter te leren kennen en samen op te trekken. Het gebouw van Het Kruispunt aan de Weteringstraat 275, heeft een groot bord met daarop de woorden ‘christenen in gesprek met moslims’.

Daar zet het ontmoetingscentrum zich speciaal voor in: dat christenen en moslims elkaar op een respectvolle en betekenisvolle manier ontmoeten en elkaar beter leren begrijpen. Om in vrede en vriendschap met elkaar om te gaan, juist in deze tijd.

Ontmoeting en gesprek

Het Kruispunt wil een open plaats zijn waar die ontmoeting en dat gesprek eerlijk en veilig kunnen plaatsvinden. Met wie dat wil, praten de medewerkers van het ontmoetingscentrum graag dieper door over Gods liefde voor mensen en zijn verlangen dat alle mensen zich bij Hem helemaal kind aan huis zullen voelen! Maar ook over de (grote) rol die Jezus daarin speelt. Los van de vele gesprekken reikt Het Kruispunt ook op andere manieren uit naar de buurtbewoners: bijvoorbeeld via het taalcafé op dinsdag, het naaicafé op woensdag, diverse maaltijden, maar ook verhalenochtenden.

Buurtdominee

Martijn Leeftink is sinds 2013 verbonden aan Het Kruispunt als ‘buurtdominee’. Martijn woonde meerdere jaren in het Midden-Oosten en spreekt Arabisch, Engels en Nederlands. Hij is altijd te porren voor thee en een goed gesprek.

Rijnmond Mission | Verre Naasten ondersteunt het werk dat vanuit Het Kruispunt gebeurt. Meer informatie over het ontmoetingscentrum vind je op de website van Het Kruispunt.

« Terug naar Projecten en partners