MENU

Drank, drugs en ongeplande zwangerschappen

Mzwandile Clement is lerend ouderling en secretaris van het Masibambisane Committee (MC) in het Nqutu-district. Hij ervaart jongeren in de kerk als een zegen, maar ziet ook waarmee ze worstelen: drank, drugs en ongeplande zwangerschappen. Wat is dan het beste ‘voorbehoedsmiddel’ en welke rol speelt God hierin?

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF) Collectefilmpje

Het Masibambisane Committee is een soort comité van algemene zaken van onze vier samenwerkende partner-kerken in Nqutu. Binnen het Nqutu-district spelen allerlei problemen, waarvan alcohol, roken, drugs en ongeplande zwangerschappen de belangrijkste zijn. Mzwandile: “Als kerk gaan we het gesprek aan met jongeren. Veel van hen zitten ‘gevangen’ in deze problematiek en vinden het moeilijk om ermee te stoppen. Vooral kerkelijke jongeren bezoeken niet graag een afkickkliniek.”

Gods liefde delen

Als kerkgemeenschap zien ze jongeren als pijlers van de kerk. Zij zijn de toekomst, maar hoe bereik je ze binnen de omstandigheden waarmee ze te maken hebben? “Elke vrijdag komen we met een groep jongeren bij elkaar”, zegt Mzwandile. “Dan hebben we het over de dingen waar ze tegenaan lopen op school. We leren ze bijvoorbeeld om voorbehoedsmiddelen te gebruiken om zo ongeplande zwangerschappen te voorkomen. Maar bovenal willen we ze vertellen over de liefde die God voor hen heeft. Ook de ouders proberen we daarin te betrekken.”

Jezus is altijd bij je!

De kerk in Nqutu bidt elke week voor de jeugd. Ze ervaren de zegen die erop rust: het aantal gemeenteleden neemt toe. Toch ligt er ook een uitdaging. Veel jongeren die in de stad gaan studeren aan de universiteit komen niet meer terug. Datzelfde geldt voor mensen die een baan krijgen. Maar er zijn ook mooie getuigenissen te delen. Zo is Thembeke Ngobese (24) lid van de kerk in Mabhuqwini. Zij zegt: “Mijn leven is totaal veranderd door God. Als kind had ik weinig. Ik had niet veel vrienden en kwam maar af en toe op school. Tot ik naar de kerk ging en een preek hoorde over wat het betekent om op God te vertrouwen. Ik heb Zijn nabijheid ervaren toen mijn vader overleed en dat deel ik nu graag. Ik wil dat kinderen en jongeren weten dat als je bij Jezus hoort, Hij altijd bij je is!”

Niet gemakkelijk

Om met jongeren om te gaan, heb je heel wat doorzettingsvermogen nodig. Mzwandile vergelijkt het met een groep ossen die een wagen moet trekken. “Je moet controleren of elke os meedoet. Het kan niet zo zijn dat de ene os hard trekt, terwijl de andere os ontspannen aan het toekijken is.” Daarmee wil hij zeggen dat het niet makkelijk is om jongeren te leiden. Daar hebben we Gods hulp hard bij nodig.

Bid je mee dat de jongeren in het Nqutu-district Gods liefde leren kennen? Samen mogen we geloof delen, wereldwijd!

« Terug naar Projecten en partners