MENU

Ds. Tjeerd Baron: ‘Een leven lang Gods liefde zaaien in Zuid-Afrika’

De in 1958 geboren Tjeerd Baron verhuist met zijn ouders in 1964 van Utrecht naar Curaçao. Zijn vader werkt er bij de marine en het gezin helpt de kerk zoveel als ze kunnen. Zo worden er levensmiddelen uitgedeeld aan mensen die dat hard nodig hebben. Al op jonge leeftijd ziet Tjeerd wat het betekent om als kerkelijke gemeenschap iets concreets voor de medemens te doen.

Tjeerd: “Daar werd het eerste zaadje gepland. Ik wist dat ik later ook van betekenis voor anderen wilde zijn.” Terug in Nederland gaat Tjeerd eerst in militaire dienst en uiteindelijk doet hij de theologische opleiding in Apeldoorn. Hij wilde immers de zending in! Als hij zijn vrouw Marga ontmoet, blijkt zij dezelfde passie te hebben. Samen besluiten ze naar Zuid-Afrika te gaan om daar in 1989 het zendingswerk van ds. Piet Busstra over te nemen, uitgezonden door de kerk van Bunschoten-Spakenburg.

Harde grond

Bij de start van het zendingswerk in het Nqutu-district staan veel zaken nog in de kinderschoenen. Er wordt ingezet op catechisatiewerk en na een aantal jaren zien Tjeerd en Marga resultaat: mensen doen belijdenis en laten zich dopen! Toch is het geen makkelijke ‘grond’. Oude gewoontes en rituelen staan vele Zulu’s in de weg om voor een leven met God te kiezen. Dit geldt vooral voor de mannen…

Angst

Bij de oudere generaties in Zuid-Afrika speelt voorouderverering nog een grote rol. De man, als hoofd van het gezin, heeft op regelmatige basis contact met de voorouders. De angst om in ongunst te raken is groot en er wordt alles aan gedaan om dit te voorkomen. En als er dan ziektes in de families voorkomen wordt dit als ‘straf van de voorouders’ gezien. Er zullen offers moeten worden gebracht om dit weer goed te maken. Tjeerd: “Het raakt me als je deze mensen vertelt over God die ons liefheeft en voor ons wil zorgen. Hij wil ons eeuwig leven met Hem geven en ons verlossen van angst.”

Wonderlijke droom

Hoe mooi deze boodschap ook is, het is moeilijk om los te komen van de oude patronen en druk van de familie. “Er gaan vaak meerdere generaties overheen. Het is een kwestie van de lange adem”, aldus Tjeerd. Toch mag hij af en toe zien hoe God aan het werk is. “In ons werkgebied speelden zich regelmatig stamgevechten af. In dit vechtlustig gebied had ik soms een bemiddelende rol. Toen het kerkgebouw nog maar net afgebouwd was, kwam er een man naar mij toe. Hij vertelde mij dat hij die nacht een droom had. In die droom werd hij omsingeld door mannen van de andere stam, die hem wilden doden. Vanuit de hemel klonk een stem die hem vertelde naar deze kerk te gaan en naar mij, de dominee. Ik vroeg hem wat die droom volgens hem betekent. Toen mocht ik hem vertellen dat God niet wil dat hij doodgaat, maar Hij wil dat hij leeft!”

God maakt af wat Hij begon

In het leven van Tjeerd en Marga zijn vele ‘zaadjes’ gepland. Soms mochten ze een glimp opvangen van hoe God in de harten van mensen werkt, maar vaak ook niet. Op 1 juni 2021 is Tjeerd met emeritaat gegaan in het volste vertrouwen dat het werk dat God begon, Hij ook af zal maken!

Afscheid

Tijdens diverse kerkdiensten in mei en juni namen Tjeerd en Marga afscheid van de betrokken kerken in Nederland. Sinds 1989 hebben ze in Vryheid gewoond, een stad in het noorden van de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal. Tjeerd werkte bijna zijn hele domineesleven als zendeling in het Nqutu-district. Marga was daar zeer nauw betrokken bij de diaconale hulporganisatie Sizanani.

Eind 2003 werd de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN) opgericht en kwam Tjeerd daarvan in dienst. Hij was de laatste jaren voornamelijk actief als adviseur voor de vier gereformeerde kerken (met zo’n 30 preekplaatsen) in het Nqutu-district die uit het Nederlandse zendingswerk zijn ontstaan. Tot zijn taken behoorden: preeklessen voor alle voorgangers, de Nehemia-cursus geven en mentoraat en opleiding van kerkleiders. Per 1 juni 2021 is Tjeerd met emeritaat gegaan. Vanwege de corona-beperkingen lukte afscheid nemen in Nederland niet eerder dan nu. Bij de afscheidsdiensten in Nederland gebruikten Tjeerd en Marga een videopresentatie om te vertellen over het mission-werk onder de Zulu’s. Terugkijken kan hier.

Tjeerd was de laatste Nederlandse uitgezondene naar het Nqutu-district; zijn werk wordt niet voortgezet door een nieuwe zendeling. De Zuid-Afrikaanse partner-kerken zijn zelfstandig, en dat wordt hiermee nogmaals bezegeld. Een mijlpaal! Tjeerd en Marga zijn zo geworteld in Zuid-Afrika dat ze daar blijven wonen.

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF)

« Terug naar Projecten en partners