MENU

Interview Thokozani: Ik wil graag een goed voorbeeld zijn

Sinds 2013 werkt Thokozani Ndlovu (1974) als lerend ouderling voor de kerkenraad van iSandlwana. Hij is getrouwd met Mpume en ze hebben vier kinderen, twee jongens en twee meiden. Onlangs is hij ook opa geworden. Zijn vrouw werkt als kledingontwerper en -naaister en helpt volop mee in de kerk. Thokozani vertelt graag over de kerk: “Ik ben er trots op om voor de kerk te werken.”

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF) Collectefilmpje

Als lerend ouderling gaat Thokozani bijna elke zondag voor in de kerk van ekuPhiweni. Al op jonge leeftijd sloot hij zich aan bij de kerk: “Via de zondagsschool ben ik als jonge jongen betrokken geraakt bij de kerk. Ik woonde vlakbij de kerk in Nkande en dominee en mevrouw Dlamini waren erg aardig voor ons. Zij zijn echt voorbeelden voor mij. Ik wil nu zelf ook graag weer een goed voorbeeld zijn voor anderen. Later heeft ook mijn moeder zich aangesloten bij de kerk. Daar ben ik best trots op.”

Mannen in de kerk

“In onze kerken zie je voornamelijk vrouwen. De Zulu-cultuur maakt het voor mannen moeilijk om naar de kerk te gaan. Dat heeft met voorouderverering te maken. Als gereformeerde kerken wijzen we dat resoluut af. In kerken waar ze het traditionele geloof mixen met het christendom, zie je wel meer mannen. Er wordt zelfs  wel ‘s gezegd dat een man die naar onze kerk gaat, eigenlijk op zoek is naar een andere vrouw. Als ik op huisbezoek ga bij onze kerkleden, zitten de mannen er vaak wel bij. En kunnen we ook over het geloof praten. Als de vrouw haar man en zijn familie respecteert, geven ze haar toestemming om naar de kerk te gaan. Dat is geen twistpunt binnen het huwelijk. Maar om zelf die stap te zetten… Da’s echt moeilijk. Investeren in de jongens in onze kerk is daarom erg belangrijk. We proberen ze te leren dat Gods genade het enige is.”

Begrafenissen

“Begrafenissen zijn voor ons belangrijke momenten om het Evangelie te delen. Als lerend ouderlingen leiden we de begrafenisdiensten in onze gemeente. In de dagen ervoor, maar ook tijdens de uitvaart zelf kan de Bijbel open en laat ik het Evangelie klinken. Wat ik doe? Preken, preken, preken! Want begrafenissen zijn een geweldige kans om de hele, vaak uitgebreide familie én de mensen uit de gemeenschap te vertellen over Gods genade. Als troost voor de gelovigen, maar zeker ook als uitnodiging en oproep voor de aanwezige niet-gelovigen. Want het leven begint bij God en ook eindigt bij God. Als je gelooft, blijft je ziel daarna niet onrustig rondzweven, maar mag je huiskomen bij God. Da’s toch een prachtige boodschap, voor iedereen?”

Nqutu Reformed Churches

Uit het zendingswerk in het Nqutu-district in KwaZule Natal zijn op zo’n 25 plekken gemeenten (preekplaatsen) ontstaan. Er zijn vier verschillende kerkenraden, elk met een eigen predikant, twee lerend ouderlingen, gewone ouderlingen en een aantal diakenen. De NGZN steunt de samenwerkende kerken met budget voor o.a. transport- en personeelskosten.

« Terug naar Projecten en partners