MENU

Oeganda

In het oosten van Afrika ligt Oeganda, de ‘parel van Afrika’. Het land telt meer dan 35 miljoen inwoners die vooral leven van de landbouw. Het merendeel van de bevolking noemt zich christelijk. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw heeft Oeganda ernstig geleden onder de dictators Idi Amin en Obote. Daarvan zijn de gevolgen nog steeds merkbaar.

Bevlogen en missionair

Onze partner in Oeganda is de Presbyterian Church of Uganda (PCU) met kerken verspreid over het land. De PCU is een bevlogen en missionaire kerk, die overal in het land nieuwe gemeentes sticht. En met succes: het aantal kerken en kerkleden groeit heel snel! Die snelle groei plaatst de kerk tegelijkertijd voor nieuwe uitdagingen; hoe organiseren we ons, hoe komen we aan genoeg predikanten en hoe maken we van jonge kerken, sterke en blijvende kerken? Binnen de kerken is daarom een grote behoefte aan opleiding en toerusting van predikanten en kerkleiders.

Mobiele Bijbelschool

Om de groeiende kerk straks te voorzien van voldoende predikanten, heeft de PCU haar eigen theologische opleiding. Daarnaast is er de Mobiele Bijbelschool. Deze school trekt door het land en kerkleiders en evangelisten kunnen zo in hun eigen regio thematische cursussen volgen om hun kennis over de Bijbel en de praktische, gereformeerde uitwerking ervan te verhogen. Een aantal kerkleiders volgt via deze mobiele school een basisopleiding theologie, in samenwerking met de Theologische School in Kampala.

Evangelisatie

De PCU doet ook veel evangelisatiewerk, financieel mede mogelijk gemaakt door Utrecht Mission | Verre Naasten. In haar activiteiten, zowel binnen als buiten de gemeentes, besteedt de kerk speciale aandacht aan de positie van kinderen, jongeren en vrouwen. Voor de kinderen wordt er materiaal ontwikkeld voor de zondagsschoolleiders en die leiders worden ook getraind. Voor de jongeren zijn er jeugdgroepen waar Bijbelstudie wordt gedaan en daar wordt ook gesproken over onderwerpen zoals seksualiteit. Vrouwen worden ook gestimuleerd om samen te komen: voor Bijbelstudie en voor zogenaamde ‘life–skill trainingen’ waarbij het gaat over hygiëne, voeding, creativiteit, familie, omgang met geld en ontwikkeling van de gemeenschap. Dit wordt in de praktijk gebracht door bijvoorbeeld het houden van kippen en de verkoop van hun eieren. Hierdoor kunnen de vrouwen gedeeltelijk in hun eigen onderhoud voorzien! Tegelijkertijd wil de kerk de vrouwen zo stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het kerkelijk leven, ook in financiële zin.

« Terug naar Projecten en partners
Steun de kerk in Oeganda