MENU

Suriname

Suriname is geruime tijd een Nederlandse kolonie geweest. Er is zelfs een aantal jaren een zendeling in Suriname geweest: ds. Karel Verlind vanuit de GKv. Maar dat is lang geleden. Toch is  Drenthe Mission | Verre Naasten ook nu nog actief in Suriname.

Radio Shalom

In 1993 werd Radio Shalom opgericht door de stichting Evangelische Radio en Televisie Suriname. Momenteel ondersteunt Drenthe Mission | Verre Naasten een radioprogramma, dat gemaakt wordt voor de Aucaanse bevolking. Het gaat om nakomelingen van destijds weggelopen slaven, die ook nu nog leven aan de rand van de samenleving. Het programma wil hen vanuit het Evangelie bemoedigen en helpen om hun leven in het goede spoor te krijgen. Ook wordt er nazorg gegeven naar aanleiding van de vele binnengekomen reacties, gemiddeld 45 per programma.

Naast het radioprogramma maakt Radio Shalom ook een tv-programma: De Getuigenis van… In dit programma komen getuigenissen van gelovigen voorbij. Dit programma is ook op Youtube te vinden. Met dit programma willen de makers mensen op een laagdrempelige manier in aanraking laten komen met het geloof. Wekelijks wordt er iemand geïnterviewd en die persoon krijgt de ruimte om zijn getuigenis te delen. De geïnterviewden zijn bekende mensen in de Surinaamse samenleving of onbekende mensen. Het programma wordt goed bekeken en Surinaamse kerken zijn actief betrokken bij de nazorg van het programma. Meer weten over de programma’s van Radio Shalom? Bezoek hun website of bekijk video’s op het YouTube-kanaal.

Evangelical School of Theology

In Suriname is een grote behoefte aan sterke geestelijke leiders. Hierin wil de Evangelical School of Theology (EST) voorzien. En dat doet ze ook! Er wordt onder andere een bachelor-programma aangeboden, dat Drenthe Mission | Verre Naasten ondersteunt.

De EST is de enige protestantse bachelor-opleiding in het land. De ondersteuning van Drenthe Mission | Verre Naasten bestaat voornamelijk uit het werven van docenten, die in een periode van enkele weken de lessen verzorgen. Ook draagt Verre Naasten de kosten die aan de inzet van docenten verbonden zijn. Meerdere docenten vonden zo al hun weg naar Paramaribo. Op die manier willen we ook bijdragen aan versterking van het confessionele karakter van de opleiding.

« Terug naar Projecten en partners
Steun de kerk in Suriname