MENU

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunt verschillende Zuid-Afrikaanse samenwerkingspartners die het geloof delen, in woorden en daden. Al vele decennia zijn de Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA) een samenwerkingspartner in Zuid-Afrika. Sinds 1961 wordt vanuit Nederland het mission-werk vanuit deze emigrantenkerken ondersteund. Tegenwoordig bestaat het team aan VGKSA-zendelingen uit tien personen.

Geloof delen

Daarnaast is er ook steun voor diverse organisaties/projecten die aan de VGKSA gelieerd zijn, onder andere rond theologische opleidingen, (basis)onderwijs, studiebeurzen en aidszorg. Tegelijk verbreedt de Nederlandse steun zich ook naar andere christelijke organisaties die het geloof delen in Zuid-Afrika, onder andere door aidspreventie en -voorlichting, en evangelisatiewerk onder de Zulu’s.

« Terug naar Projecten en partners

Khanyisani

Sinds 2021 ondersteunen we een nieuwe samenwerkingspartner in Zuid-Afrika: Khanyisani. Khanyisani betekent ‘reflecteer het licht, zodat anderen het kunnen zien’ (in het Zulu). Een prachtige missie, waarbij we hun ChildVision-programma ondersteunen.

Lees meer

Nakekela Christian Community Centre

Het Nakekela Christian Community Centre verzorgt en begeleidt mensen die hiv/aids hebben. Nakekela is actief in 22 dorpen in de regio KwaMhlanga, op ongeveer een uur rijden ten noordoosten van de stad Pretoria (Tshwane). Het is een arm gebied met veel (sociale) problemen. Nakekela – het Zulu-woord voor ‘zorg’ – is in de regio KwaMhlanga het enige centrum waar mensen met aids verzorgd kunnen worden.

Lees meer

Khothatsong Aids Committee

Het Khothatsong Committee is een VGKSA-initiatief in de townships bij Pretoria, gericht op aidszorg. Khothatsong biedt thuiszorg door de hulpverleners van het Home based care-team, een voorlichtingsprogramma rond bewustwording (in de kerken en onder kerkjongeren en jongeren uit de townships) en pastorale, geestelijke ondersteuning voor de aidspatiënten en hun families.

Lees meer

SALT Alliance

De SALT Alliance (South African Learning and Transformation Alliance)  is in 2010 opgericht en is een samenwerkingsverband tussen Zuid-Afrikaanse christelijke non-profit aidsorganisaties. Zij willen van elkaar leren ‘zoutend zout’ te zijn in Zuid-Afrika, waar mensen met hiv/aids nog vaak aan de zijlijn van de maatschappij staan.

Lees meer

Thusano Studiefonds

Zuid-Afrika kampt met een hoge jeugdwerkloosheid. Veel jongeren kunnen geen opleiding volgen doordat zij geld tekortkomen. Het Thusano Studiebeurzenfonds helpt deze jongeren!

Lees meer

Zendelingen VGKSA

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunt een flink aantal mission-projecten van de Vrye Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika (VGKSA). Dit mission-werk wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Sendings Deputate (SDSA). Dit deputaatschap is  de samenwerkingspartner van Zuid-Afrika Mission.

Lees meer

Die Kaapse Vlakte Fonds

De Kaapse Vlakte is het zendingsgebied van de VGKSA, ten zuidoosten van  Kaapstad. De townships zijn levendig, tegelijkertijd zijn er veel zorgen: hoge werkloosheid, armoede, bendes, drugs, alcoholisme en tienerzwangerschappen – onder andere als gevolg van een gebrek aan goede scholing.

Lees meer

Christelijke basisschool Lesedi la Ditshaba

In het township Soshanguve, op 25 kilometer van Pretoria, staat de lagere school Lesedi la Ditshaba. Dit betekent: ‘Licht voor de volken’. Deze school biedt christelijk, Bijbelgetrouw onderwijs aan kinderen uit de wijk en is verbonden aan de kerkelijke gemeente van de Vrye Gereformeerde Kerke (VGKSA) in Soshanguve.

Lees meer

Mukhanyo Theological College

Mukhanyo Theological College is een school met grote ambities. Hun wens is dat het aantal christenen en kerken in Afrika groeit; in geloof en aantallen. Daarom is hun missie: goed onderwijs voor christenen in Afrika.

Lees meer

Thembalethu Nkomazi

In het noordoosten van Zuid-Afrika, aan de grens met Mozambique en Swaziland, is de aidsorganisatie Thembalethu Nkomazi actief. Thembalethu betekent ‘onze hoop’. In dit straatarme gebied is de besmettingsgraad met hiv/aids hoog, bijna 1 op de 3 mensen heeft hiv/aids.

Lees meer