MENU

Die Kaapse Vlakte Fonds

De Kaapse Vlakte is het zendingsgebied van de VGKSA, ten zuidoosten van  Kaapstad. De townships zijn levendig, tegelijkertijd zijn er veel zorgen: hoge werkloosheid, armoede, bendes, drugs, alcoholisme en tienerzwangerschappen – onder andere als gevolg van een gebrek aan goede scholing.

Studiefonds

In die omgeving wil het Kaapse Vlakte Fonds jongeren helpen door hen de kans te bieden om een opleiding te volgen. Het Kaapse Vlakte Fonds is een initiatief van de Vrye Gereformeerde Kerken in Suid-Afrika in het Kaapgebied. Met dit studiefonds worden jongeren ondersteund bij hun studie, bijvoorbeeld bij een opleiding Home Based Care (thuiszorg) en studies Maatschappelijk Werk, ICT en Bedrijfskunde. De financiële ondersteuning varieert van boekengeld tot collegegeld. De financiële ondersteuning helpt jongeren een opleiding te volgen of hun rijbewijs te laten halen, zodat ze na hun studie meer kans hebben op de arbeidsmarkt. Zo kunnen zij een inkomen krijgen en tegelijk ook bijdragen aan de kerk en hun studiebeurs terug betalen. Dat laatste helpt het fonds in stand te houden, waardoor andere jongeren ook een opleiding kunnen volgen.

Zustergroep

De zustergroep op de Kaapse Vlakte (zo’n 15 vrouwen) komt elke dinsdagochtend samen voor Bijbelstudie en handwerken. De zusters verkopen het handwerk voor het goede doel: de sopkombuis. De zustergroep kookt om de week eten. Bij de kerk van Belhar delen ze het uit aan mensen uit de buurt, variërend van 80-150 mensen. Tegelijkertijd is er een korte Bijbeloverdenking, zodat de zustergroep ook ‘geestelijk voedsel’ uitdeelt.

Hoewel de nood groot is en het Kaapse Vlakte Fonds kleinschalig, ervaren ze toch dat ze met hun aandeel iets van verlichting en toekomst mogen delen en zo mogen bijdragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Meer weten?

Klik hier voor een filmpje!

« Terug naar Projecten en partners
Steun Die Kaapse Vlakte Fonds