MENU

Khothatsong Aids Committee

Het Khothatsong Committee is een VGKSA-initiatief in de townships bij Pretoria, gericht op aidszorg. Khothatsong biedt thuiszorg door de hulpverleners van het Home based care-team, een voorlichtingsprogramma rond bewustwording (in de kerken en onder kerkjongeren en jongeren uit de townships) en pastorale, geestelijke ondersteuning voor de aidspatiënten en hun families. Khothatsong betekent ‘a place of comfort’. Die troost wil Khothatsong bieden voor ieder die aids heeft of te maken heeft met aids in zijn/haar omgeving.

Thuiszorg

Het home based care-team biedt thuiszorg en begeleiding aan zo’n 100 patiënten met aids, en hulp en ondersteuning aan het gezin/familie van een aidspatiënt. Het team bestaat een aantal thuiszorgwerkers, een tuinman en een pastoraal werker voor pastorale ondersteuning van zowel patiënten en hun families, als het team zelf.

Supportgroep

Elke week komen aidspatiënten, die dat willen, bij elkaar om elkaar te ondersteunen, samen Bijbelstudie te doen, te zingen en te bidden, samen gym-oefeningen te doen en te handwerken.

Jeugdkamp

Veel mensen weten niet hoe je aids kunt voorkomen en weten weinig van de ziekte af. Khothatsong wil mensen hiervan bewust maken en richt zich daarbij speciaal op jongeren. Khothatsong probeert jaarlijks een ‘bewustwordingsweekend’ te organiseren voor jongeren, afkomstig uit de lokale gemeenten en nabije omgeving. Het inhoudelijke programma van de kampen concentreert zich op het onderwerp aids: hoe kun je – vanuit Bijbels perspectief – omgaan met iemand die aids heeft, hoe kun je aids voorkomen en welke keuzes maak je in je leven, met de Bijbel als richtlijn? Voor een aantal jongeren is het de eerste keer dat ze actief in aanraking komen met Gods liefde en genade en met de Bijbel. Het resultaat na het jeugdkamp is dat de jongeren meer kennis hebben over hiv/aids en hopelijk andere (betere) keuzes willen/zullen gaan maken.

Met hun liefdevolle en betrokken inzet delen de werkers en vrijwilligers hun geloof: in al hun doen en laten, laten ze Gods liefde zien. God gebruikt hen voor Zijn doel met de wereld!

Meer weten?

Klik hier voor de website van Khothatsong en hier voor de Facebook-pagina.

« Terug naar Projecten en partners
Steun Khothatsong Aids Committee