MENU

Nakekela Christian Community Centre

Het Nakekela Christian Community Centre verzorgt en begeleidt mensen die hiv/aids hebben. Nakekela is actief in 22 dorpen in de regio KwaMhlanga, op ongeveer een uur rijden ten noordoosten van de stad Pretoria (Tshwane). Het is een arm gebied met veel problemen. Het gebied kampt met hoge werkloosheid, veel tienerzwangerschappen en gebroken en vaderloze gezinnen. Er is veel sociale armoede, veel geloof in de sangoma’s (toverdokters) en een mix van christendom en voorouderverering. Nakekela – het Zulu-woord voor ‘zorg’ – is in de regio KwaMhlanga het enige centrum waar mensen met aids verzorgd kunnen worden.

Hulp aan aidspatiënten

Jaarlijks biedt de kliniek opvang aan zo’n 100 ernstig zieke hiv-/aidspatiënten. Zij worden verzorgd, vinden rust en horen het evangelie. Gelukkig knapt een deel van de patiënten op, zij kunnen na verloop van tijd uit de kliniek ontslagen worden. Hoewel het met aidsremmers en een gezonde levensstijl mogelijk is om te leven met aids, overlijden regelmatig patiënten. Veel van hen zochten te laat hulp, met een ziekteproces dat al vergevorderd was. Of omdat zij gestopt waren met hun medicatie (aidsremmers), bijvoorbeeld vanwege de bijwerkingen.

Home based care

De sociale problemen in de omgeving van KwaMhlanga bieden veel kansen tot verandering. Het gebied telt veel lokale kerken en er zijn veel mensen verbonden zijn aan één van die kerkgemeenten. Dit netwerk biedt een mooie kans aan de thuiszorgmedewerkers (home based care) van Nakekela. Dit team bezocht inmiddels al vele honderden huizen (gezinnen/families). Doel is om hiv-/aidspatiënten – en hun families/sociale omgeving – zo te ondersteunen dat de zorg en hulp na verloop van tijd overbodig wordt. Als patiënten door hun omgeving geholpen worden met een gezonde levensstijl en trouwe medicijn-inname, lukt het ze vaak ook om weer werk te vinden of aan andere activiteiten deel te nemen.

Vormen van zorg

Patiënten die wel (thuis)zorg nodig houden, zijn vaak mensen die het – los van hun ziekte – al moeilijk hadden. Ze leven met werkloosheid en armoede en hebben geen netwerk om zich heen. Nakekela draagt op verschillende manieren zorg voor deze patiënten. Zo zijn er vertrouwenspersonen, waar zij hun zorgen en vragen mee kunnen delen. Ook komen er geregeld predikanten die met de patiënten praten, bidden en bijbellezen. Daarnaast is er fysiotherapie en crea-therapie waarbij patiënten kunnen schilderen en tekenen. Daarna worden de creaties ophangen in het zorgcentrum. De patiënten genieten daarvan en door hun prestatie krijgen zij een goed gevoel.

Preventie en bewustwording

Los van de zorg aan zieken, zet Nakekela in op preventie en bewustwording rond hiv/aids en andere (seksueel overdraagbare) ziekten. Dit doet Nakekela onder meer op scholen, in kerken en door contacten te leggen met overheden. Nakekela heeft een goede en betrouwbare reputatie opgebouwd in de omgeving. Ook werkt Nakekela steeds meer samen met lokale kerken.

Nakekela begon in 2005 met de zorg aan aidspatiënten, thuiszorg en ondersteuning aan familieleden en de sociale omgeving van patiënten. De aanwezigheid van het Nakekela Care Centre is een belangrijk middel in de zorg voor met name terminale aids-patiënten, vanuit bijbels perspectief. Sinds een aantal jaren traint Nakekela zogenoemde ‘change agents’. Deze training maakt (kerk)leiders en jongeren bewust van hun voorbeeldrol en kansen om verandering te brengen in de maatschappij waarin zij leven. Door het train-de-trainer-principe trainen zij weer anderen.

Meer weten?

Het Nakekela Christian Community Centre wordt ondersteund door Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten. Meer weten? Nakekela heeft een eigen website en je vindt hier een filmpje van dit project!

« Terug naar Projecten en partners
Steun Nakekela Christian Community Centre