MENU

Zuid-India

In het zuiden van India ondersteunt Zuid-India Mission | Verre Naasten verschillende partnerkerken. Deze ondersteuning is zowel geestelijk als financieel. Zo dragen we bij aan een jaarlijkse conferentie – met als doel om de gemeenschap der heiligen in Zuid-India te versterken – en geven we een financiële ondersteuning voor de salarissen van predikanten. Veel gemeenten in India zijn te klein om (nu al) deze salarissen volledig zelf op te brengen.

Hieronder lees je meer over de kerken in Zuid-India die worden gesteund door Zuid-India Mission | Verre Naasten.

Bangalore Reformed Church

De Bangalore Reformed Church (BRC) bestaat uit een aantal huisgroepen, met leiders en een pastoraal team. Het pastorale team heeft aandacht voor leden die extra bezoek nodig hebben. De huisgroepen vergaderen in huizen van gemeenteleden en zijn actief in hun buurt. Jonge leiders worden hierbij betrokken en zo breidt het werk zich uit. Ons doel is mogelijkheden gebruiken voor kerkopbouw onder bekeerlingen van de eerste generatie door onderwijs, training, opvoeding en pionierswerk.

Anugraha Presbytery

Anugraha Presbytery is een relatief nieuw verband dat momenteel bestaat uit 20 aangesloten gemeenten. Dit kerkverband heeft een visie voor het stichten en toerusten van 50 nieuwe gemeenten, of kerken die zich bij hen aansluiten.

Gereformeerde kerken in Zuid-India

In het zuidoosten van India ligt de staat Tamil Nadu, de thuisbasis van de Gereformeerde kerken in Zuid-India. Dit kleine kerkverband bestaat inmiddels uit een vijftal kerken en heeft hart voor het verspreiden van het evangelie. Ook besteden ze aandacht aan kerkelijk opbouwwerk, onder meer door een jaarlijkse conferentie.

Woord en daad

De Gereformeerde kerken in Zuid-India zijn ontstaan in 1993 vanuit één gemeente. Daarna volgden snel meer. In woord en daad delen de leden hun geloof. Zo is er evangelisatie via huiskringen en zijn de meeste kerken actief in sociaal werk, kindertehuizen en naschoolse opvang. Daarmee hopen ze ingangen bij hun buurtgenoten te vinden. In de omgeving is er namelijk traditioneel veel weerstand tegen het christelijke geloof. De kerk heeft gemerkt dat harten geopend worden door de Geest, juist door dit sociale werk.

Versterken

Veel aandacht is er ook voor capaciteitsversterking: het versterken van de lokale kerken. Hiervoor zijn er jaarlijks gemeenteconferenties en uitwisselingsbezoeken met andere kerken en organisaties. Ook is er contact met predikanten van andere, onafhankelijke gemeentes. Maandelijks doen zij samen (Bijbel)studie en houden ze bemoedigingsbijeenkomsten.

« Terug naar Projecten en partners
Steun de kerk in Zuid-India