Baldaeus Theological College

Baldaeus Theological College (BTC) is een theologische onderwijsinstelling die onderwijs biedt aan voorgangers, leraren en evangelisten in een gebied dat verwoest is door oorlog en armoede.

Het BTC spant zich ervoor in om het koninkrijk van de Heer Jezus Christus te bevorderen. Dit doet het BTC door mannen en vrouwen toe te rusten over de kerkelijke en culturele diversiteit van Sri Lanka zodat zij goede herders, leraars en evangelisten mogen worden in dienst van Jezus Christus.