Baltic Reformed Theological Seminary

De Evangelical Reformed Church in Letland is betrokken bij een seminarie, het Baltic Reformed Theological Seminary (BRTS), samen met de – eveneens kleine – Gereformeerde Kerk van Litouwen. Dit seminarie wil niet alleen predikanten en ouderlingen opleiden, maar ook kerkleden klaarstomen voor hun missionaire taak in de samenleving.

Op dit moment volgen verschillende studenten de opleiding en er wordt nog druk geworven naar studenten en toehoorders voor de colleges van de gastdocenten. Zo wordt er hard gewerkt aan een Schriftgetrouwe opleiding, die hopelijk ook uitstraling krijgt naar andere, meer liberale kerken en naar de Letse maatschappij. Verre Naasten ondersteunt de opleiding met financiële middelen en het sturen van gastdocenten, o.a. prof. Barend Kamphuis en dr. Frans Wisselink.

Evangelie delen in de maatschappij
Het MA-programma (opleiding Master of Arts in Theology) is erop gericht om mensen die op allerlei plekken in de maatschappij vooropgaan, op te leiden tot goed toegeruste ambassadeurs van de Heer. Zodat zij – op hun beurt – het Evangelie kunnen delen in hun eigen omgeving. Zo is er op de opleiding een arts te vinden, een IT-manager en een accountant.

Vertrouwen op God
“De studies van het seminarie hebben mij richting in mijn leven gegeven. Ik voel me geroepen de Heer te volgen.” Toen Artis Celmiņš hoorde dat hij theologie kon gaan studeren, nam hij een drastisch besluit: hij stopte direct met zijn baan en ging voor het seminarie werken. “Natuurlijk nam mijn financiële zekerheid daardoor af, maar tegelijk leerde ik meer op God te vertrouwen. In het BRTS programma leren we de genade van Christus steeds beter te begrijpen en daaruit te leven. God houdt ons door zijn genade op de goede weg.” Met de eerste groep van seminariestudenten is een kerkplantingsproject gestart. Artis ziet dat het evangelie sociale verandering brengt. “We hebben een aantal vrienden en familieleden zich zien bekeren. Hun leven is voorgoed veranderd.”