Bangladesh

Bangladesh is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Het land telt zo’n 170.000.000 inwoners. De meeste mensen, ongeveer 83%, hangen de islam aan. Een andere 16% is hindoeïstisch. Slechts een kleine groep is christen. Verre Naasten steunt de Isa-e-Church van Bangladesh.

Isa-e-Church van Bangladesh

De Isa-e-Church van Bangladesh (ICB) bestaat uit 112 gemeenten met meer dan 5.000 leden. Deze actieve kerk heeft als missie om te evangeliseren en kerken te planten.

Christenen in Bangladesh zijn verspreid geraakt over het hele land na de Bevrijdingsoorlog. Een van de belangrijkste prioriteiten van de Isa-e-Church is om hen te inspireren, zodat ze kunnen samenkomen voor de eredienst. Daarnaast willen de leden van de kerk niets liever dan dat de mensen om hen heen ook de juiste weg vinden en daardoor gered worden. Om dat te bereiken laten ze door hun manier van leven aan anderen zien dat ze christen zijn. Ze delen van Gods liefde en zorg.

Isa-E Church heeft de Psalmen op Bengaalse muziek gezet. Hun muzikanten gaan regelmatig de studio in om een aantal Psalmen op te nemen op cd en mp3. De traditionele muziekstijl die ze gebruiken is populair in Bangladesh. Daardoor luisteren zowel christenen als niet-christenen graag naar deze Psalmen.

Timothy Leadership Training
Door het volgen van Timothy Leadership Training (TLT) worden kerkleiders (predikanten, ouderlingen, diakenen en evangelisten) vanuit de Bijbel toegerust voor hun taken in de kerk.

De hoofdthema’s die aan bod komen zijn onder andere Pastoraat, Rentmeesterschap, Omgaan met huiselijk geweld, Preken en Lesgeven. TLT wordt lokaal aangeboden, is betaalbaar en het materiaal is eenvoudig en praktijkgericht. Dit maakt de training heel geschikt voor mensen die geen formeel theologisch onderwijs kunnen volgen.
    Psalm 34 op Bengaalse muziek
    Psalmenproject in Bangladesh: moslims bereiken met de Psalmen!