Blackburn

De kleine gereformeerde kerk in Blackburn wil het evangelie verspreiden in hun stad/buurt.

Verre Naasten steunt Blackburn met budgetsteun voor de predikant, zodat zij een predikant kunnen ondersteunen. Missionair werk is erg lastig in Engeland omdat mensen er niet voor open staan. De kerk in Blackburn wil trouw zijn en doet aan straatevangelisatie in hun omgeving. Zij organiseren bijbelstudieavonden met de gemeente. De preken van de kerk worden online gezet en vaak beluisterd.

Garry Finnigan is lid van de EPCEW Blackburn, een andere kleine, gereformeerde kerk in de stad Blackburn, ten noorden van Manchester. “Ik was net tot geloof gekomen toen ik na een paar weken voor het eerst in deze gemeente kwam. De preek van dominee Norman Green die dag sloot perfect aan bij wat ik op dat moment nodig had. Ik voelde me meteen thuis in de kerk. Sindsdien ben ik niet meer weggegaan.” Garry doet samen met andere gemeenteleden aan straatevangelisatie in Blackburn.