Blackburn

Garry Finnigan is lid van de EPCEW Blackburn, een andere kleine, gereformeerde kerk in de stad Blackburn, ten noorden van Manchester.

“Ik was, zo’n 17 jaar geleden, net tot geloof gekomen toen ik na een paar weken voor het eerst in deze gemeente kwam. De preek van dominee Norman Green die dag sloot perfect aan bij wat ik op dat moment nodig had. Ik voelde me meteen thuis in de kerk. Sindsdien ben ik niet meer weggegaan.” Garry doet samen met andere gemeenteleden aan straatevangelisatie in Blackburn.