Cambodja

De kerk in Cambodja is de afgelopen 20 jaar flink gegroeid. Nu zijn er duizenden kerken verspreid over het hele land. Maar er zijn maar weinig kerken die een voorganger hebben die aan een Bijbelschool of een andere dergelijke school heeft gestudeerd. Er is veel behoefte aan scholing in Bijbelse vakken, zodat de enthousiaste voorgangers vanuit een goede basis en met meer diepgang hun werk kunnen voortzetten.

Theological Education by Extension Association of Cambodia

De Theological Education by Extension Association of Cambodia (TEEAC) is als aparte organisatie opgezet vanuit verschillende kerken en mission-organisaties, om de TEE-methode in het land te kunnen inzetten. TEE is een trainingsmethode om kerkleiders te onderwijzen, die ontwikkeld is in 1963 in Guatemala. Het concept heeft zich in de loop van de jaren in meerdere landen bewezen als een krachtig middel. Kerkleiders kunnen deze opleiding volgen terwijl ze aan het werk blijven. Het is een combinatie van thuisstudie, studiebijeenkomsten, toepassing in de praktijk en persoonlijke coaching.

De TEEAC is in principe een Bijbelschool, maar dan zonder gebouw. Het biedt onderwijs op afstand. Ongeveer 1.000 studenten volgen nu de TEE-methode en er zijn ongeveer 80 lokale trainers die les geven. Tot op heden heeft TEEAC ruim 20 werkboeken/cursussen ontwikkeld. Ze hebben betrekking op de verschillende aspecten van het werk van kerkelijk leiders: discipelschap, pastoraal werk, theologische kennis, Bijbelkennis en leren hoe de Bijbel te begrijpen. Om dit allemaal te kunnen laten draaien is goed functionerende ondersteuning nodig. Verre Naasten stelt financiën ter beschikking voor de logistiek en voor ontwikkeling van bijbelgetrouw materiaal, passend bij de Cambodjaanse context.