Die Kaapse Vlakte Fonds

Die Kaapse Vlakte is een voormalig en huidig zendingsgebied van de VGKSA, bij Kaapstad. De townships zijn levendig, tegelijkertijd zijn er veel zorgen: hoge werkloosheid, armoede, bendes, drugs, alcoholisme en tienerzwangerschappen – vaak ten gevolge van een gebrek aan goede scholing.

Die Kaapse Vlakte Fonds is een VGKSA-initiatief in het Kaapgebied (Kaapse Vlakte). Het bestuur bestaat uit gemeenteleden uit Belhar, Wesbank en Belville. In 2015 werden vijf jongeren financieel ondersteund bij hun studie, onder andere bij een opleiding Home Based Care (thuiszorg) en studies Maatschappelijk Werk, ICT en Bedrijfskunde. De financiële ondersteuning varieerde van boekengeld tot collegegeld. Twee studenten studeerden in 2015 af en zijn op zoek naar werk.

De zustergroep op de Kaapse Vlakte (zo’n 15 vrouwen) komt elke dinsdagochtend samen voor Bijbelstudie en handwerken. De zusters verkopen het handwerk voor het goede doel: de sopkombuis. De zustergroep kookt en koopt om de week eten. Bij de kerk van Belhar delen ze het uit aan mensen uit de buurt, variërend van 80-150 mensen. Tegelijkertijd is er een korte Bijbeloverdenking, zodat de zustergroep ook ‘geestelijk voedsel’ uitdeelt. Ook is een lid van de gemeente als maatschappelijk werkster aanwezig: ze biedt een luisterend oor voor de mensen uit buurt en kan hen adviseren over allerlei zaken. Daarnaast is ze beschikbaar voor ondersteuning en advies aan gemeenteleden.

Hoewel de nood groot is, en kan Die Kaapse Vlakte Fonds – in hun eigen optiek – te weinig doen, toch ervaren ze  dat ze met hun aandeel iets van verlichting en toekomst mogen delen. En zo mogen bijdragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.