Egypte

Egypte is een Arabisch land met een oppervlakte van ongeveer 1 miljoen km². Het heeft een rijke historie en was één van de eerste beschavingen. De meeste inwoners leven in de buurt van de Nijl, de levensader van Egypte. Caïro, de hoofdstad van Egypte, is gebouwd aan de oevers van de Nijl. De Islam is de staatsgodsdienst en de meeste Egyptenaren zijn dus ook moslim. In dit land steunt Verre Naasten de Church of St Michael and All Angels.

Church of St Michael and All Angels

Sinds eind 2014 steunt Verre Naasten het werk voor Sudanese vluchtelingen in Egypte. De Church of St Michael and All Angels (SMAA) in Caïro zet zich in voor deze vluchtelingen.

De vluchtelingen komen naar Egypte om te ontsnappen aan het geweld van de burgeroorlog in Sudan. Wanneer deze mensen in Caïro aankomen hebben ze het erg moeilijk. Ze krijgen amper banen en als ze al een baan krijgen, verdienen ze daar nauwelijks geld mee. Hierdoor zijn deze mensen genoodzaakt om goedkoop te huren in een wijk, die is gebouwd op een voormalig militair terrein. Dit terrein werd verkocht aan wat zakenlui en oud-militairen. Zij proberen te verdienen aan de vluchtelingen. Ze lieten zo goedkoop mogelijke appartementen bouwen, zonder daarbij aan de leefkwaliteit van de toekomstige bewoners te denken. De vluchtelingen trekken massaal naar deze wijk omdat daar de huurprijzen voor hen te betalen zijn.  De Church of St Michael and All Angels heeft daar een wijkcentrum geopend om iets voor deze mensen te kunnen betekenen.

Ze hebben diverse activiteiten en programma’s op touw gezet om  deze vluchtelingen te helpen. De motivatie erachter is dat deze kerk verdwaalde schapen terug wil brengen naar God en de kerk. Ze willen graag dat de vluchtelingen in het voetspoor van Jezus gaan wandelen en daardoor gaan zorgen voor elkaar en anderen. De vluchtelingen zelf willen ook graag verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. Regulier onderwijs voor hun kinderen was een grote wens van de Sudanese vluchtelingen. De kerk heeft daarom van verschillende kanten steun gezocht en een school opgezet, zodat ook deze kinderen weer naar school kunnen. De bestaande Egyptische scholen nemen de kinderen namelijk vaak niet aan, omdat ze te ver achterlopen vanwege slecht onderwijs in de oorlogstijd.  Eén van de ouders, na  de eerste maanden onderwijs aan zijn tweeling in de tweede klas: “Ik verwacht hier veel van. Lewis en Loris leren weer lezen en schrijven, dat geeft hoop voor de toekomst”.