Igreja Presbiteriana do Brasil

De Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) is een kerk van bijna een miljoen leden. De IPB bestaat 150 jaar en is gesticht door zendelingen uit de Verenigde Staten. De kerk heeft veel ervaring met kerkplanting. Nieuwe gemeenten beginnen op hun beurt ook weer nieuwe gemeenten en zo verder. Sinds 2001 ondersteunt Drenthe Mission | Verre Naasten kerkplantingsprojecten in de zuidelijke staat Rio Grande do Sul (RGdS).

Volgens een onderzoek is het percentage protestanten in RGdS minder dan 5%. De Rooms katholieke traditie heeft sterke sporen nagelaten in de cultuur. Deze katholieke traditie werd gevestigd door de Portugese en Spaanse kolonisten en is versterkt door de komst van Italiaanse, Duitse en Slavische immigranten in de 19e eeuw. De bevolking is conservatief met betrekking tot de religie. Daarmee gepaard gaat dat de Gaucho’s (bevolking van RGdS), van nature een sterke weerstand hebben tegen alles wat van buitenaf komt. Ze beschouwen dit als een bedreiging voor hun gevestigde tradities. In Brazilië staat de staat Rio Grande op de derde plaats als het gaat om de groei van het spiritisme. Binnen dat spiritisme zijn verschillende stromingen. Naast de Voodoo (een ooit met Afrikaanse slaven meegekomen geloof) en het Indiaans Spiritisme gaat het in RGdS en andere delen van Brazilië ook vaak om het zogenaamde hogere spiritisme, het Kardecisme, van Franse oorsprong. Deze spiritistische bewegingen kennen eigen ‘evangelisatieprogramma’s’.

Kerkplanting
Een en ander was voor de IPB aanleiding om in deze staat een zendings- en kerkplantingsproject te starten. Het project is in 1998 gestart. De eerste drie zendelingen hebben zich begin 2000 op hun posten gevestigd. Momenteel werken er twintig zendelingen in middelgrote steden in RGdS. Vanaf 2000 wordt zo’n 30 – 50 % van de kosten van het project gefinancierd door Drenthe Mission. Na een periode van tien jaar werd de eerste gemeente binnen het kerkplantingsproject geïnstitueerd. In de jaren daarna zijn er nog eens drie gemeenten geïnstitueerd. De verwachting is dat er de komende jaren nog enkele kerken geïnstitueerd worden. Hier een overzicht:

Gemeente:
      Verwachte  instituering:
Uruguiana       2014
Canela       2014
Caxias do Sul       2014
Carazinho       2015
Ijui       2015
Cruz Alta       2017
Santa Angelo       2018
São Gabriel       2022
São Borja       2022
Passo Fundo       2022
Montenegro       2022
Alegrete       2024
Erechim       2024
Gravataí       2026
Guajuviras       2026