Igreja Reformada do Brasil

De Igreja Reformada do Brasil (IRB) is een klein kerkverband dat is ontstaan uit zending vanuit de GKv en zending vanuit kerken in Canada. Momenteel zijn er 12 gemeenten. Vanuit de Canadese kerken zijn er nog zendelingen werkzaam in Brazilië.

De kerk van Assen-Zuid is sinds 18 maart 1964 als zendende kerk voor de kerken in de PS Drenthe en twee Groninger classes betrokken bij de zending in Brazilië. Eind 1969 werden de eerste zendelingen, ds. Braaksma en ds. Oldenhuis, uitgezonden. Aanvankelijk werkten de zendelingen vooral onder de studenten van de wereldstad Curitiba. Hier bleken echter onvoldoende aanknopingspunten te zijn voor de verkondiging van het evangelie. Het werkveld werd daarom verlegd naar de arme buurten van Curitiba, in casu Colombo.

Groei
Groei zette pas echt door toen midden jaren negentig naast de zendelingen ook Braziliaanse evangelisten werden aangesteld. In het jaar 2000 kon zo de gemeente zelfstandig worden, vooral toen een eigen Braziliaanse predikant, pastor Beto, in Colombo ging werken. De gemeente telde op dat moment circa 100 leden. Nadat pastor Beto een beroep kreeg van de zusterkerk uit Unaï en het beroep aannam, is er langzamerhand een afname van kerkleden geweest. Daardoor werd Colombo een preekplaats in plaats van een kerk. Colombo werd ondersteund door de IRB door middel van periodieke bezoeken van verschillende predikanten.

Revitalisering
In 2013 heeft de IRB gemeente van Maragogi, die de supervisie van Colombo op zich heeft genomen, een verzoek ingediend bij Drenthe Mission om ondersteuning voor een revitaliseringproject. Drenthe Mission heeft deze aanvraag gehonoreerd. Het plan is om in een vijftal jaren te komen tot een gemeente die zichzelf weer kan in stand houden zowel qua ambten als financieel. Doorgaande toerusting is daarbij als voorwaarde besproken: op verschillende manieren hopen we met de IRB te werken aan het uitwisselen van informatie (met onder andere de IPB), het deelnemen aan cursussen en het stimuleren van de reflectie op het eigen gemeente-zijn van de gemeente in Colombo.

Armoede en drugs
De gemeente ligt in de wijk São Gabriel, in de burgerlijke gemeente Colombo (stadsregio van Curitiba – Paraná). Naar schatting had de Gemeente Colombo in 2014 229.872 inwoners. De gemeente bestaat vooral uit mensen die behoren tot de lagere inkomensgroepen en zij wonen in een wijk/voorstad die lijdt onder armoede en drugshandel.

Onderwijs
Pastor Adriano kwam in februari 2014 aan in Colombo. In 2014 bezocht hij alle gemeenteleden. Er is op alle zondagen gepreekt. In de Zondagsschool heeft de predikant de Dordtse Leerregels aan de hele gemeente onderwezen. Naast de zondagse erediensten en de Zondagsschool is er een gebedssamenkomst met Bijbelstudie op de woensdag. In deze samenkomsten is de gemeente onderricht in de samenstelling van de boeken van het Oude Testament. In februari is er een vakantiebijbelschool gehouden. Er zijn contacten met verschillende mensen die interesse hebben in de gemeente en in het gereformeerde belijden.