Internship Doug McCallum

Voordat iemand in de EPCEW-kerken aan het werk kan in een eigen gemeente, gaat daar een soort stage- en studieperiode (internship) van twee jaar aan vooraf.

Doug McCallum zit nu middenin dat traject. Hij brengt die periode door in de kerk van Cheltenham, waar hij door ds. Andrew Young begeleid wordt. De EPCEW heeft gevraagd of Verre Naasten voor die periode van twee jaar wil bijdragen in het levensonderhoud van Doug. Daar zijn we positief op ingegaan. Uit de rapportages blijkt dat deze stageperiode goed verloopt. We hopen dan ook dat Doug spoedig zijn plaats als predikant binnen deze kerken mag gaan innemen.