Khothatsong Aids Committee

Het Khothatsong Aids Committee is een VGKSA-initiatief in de townships bij Pretoria, gericht op aidszorg. Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunt de aidszorg door de hulpverleners van het Home based care-team (thuiszorg), een voorlichtingsprogramma rond bewustwording (in de kerken en onder kerkjongeren en jongeren uit de townships) en pastorale, geestelijke ondersteuning voor de aidspatiënten en hun families. Khothatsong betekent ‘a place of comfort’. Die troost wil Khothatsong bieden voor ieder die aids heeft of te maken heeft met aids in zijn/haar omgeving.

Het Home based care-team geeft thuiszorg en begeleiding aan mensen met aids, en hulp en ondersteuning aan het gezin/familie van een aidspatiënt. Het team bestond in 2015 uit zeven thuiszorgwerkers, een tuinman en pastoraal werker John Maghlangu, voor pastorale ondersteuning van zowel patiënten en hun families, als het team zelf. De thuiszorgwerkers delen de opbrengsten van de groentetuin uit onder de aidspatiënten en hun families om hen te helpen met gezonde voeding. Dat is essentieel voor de behandeling met medicijnen.

In 2015 verzorgde het team 103 aidspatiënten, in 2602 thuisbezoeken. 15 patiënten overleden, meestal omdat men niet trouw de aidsremmers nam. Elke week komen aidspatiënten, die dat willen, bij elkaar om elkaar te ondersteunen, samen Bijbelstudie te doen, te zingen en te bidden, samen gymoefeningen te doen en te handwerken. De lokale groente- en fruitwinkel was wel benieuwd wie toch regelmatig zulke hoeveelheden groente en fruit kocht. De winkelier was zo onder de indruk van het werk van Khothatsong dat hij aan het eind van het jaar 35 groente- en fruitzakken gaf voor de patiënten en thuiszorgwerkers! Ook de samenwerking met de lokale kliniek is goed. Zo helpt een van de thuiszorgwerkers van Khothatsong twee keer per week bij de mobiele kliniek.

In 2015 heeft Khothatsong een terugkomdag georganiseerd voor de jongeren die in 2014 meededen aan het ‘bewustwordingsweekend’. Ook in 2015 is er zo’n weekend (jeugdkamp) georganiseerd, met 33 jongeren uit de lokale gemeenten en nabije omgeving ervan. Het inhoudelijke programma van de kampen concentreert zich op het onderwerp aids: hoe kun je – vanuit Bijbels perspectief – omgaan met iemand die aids heeft, hoe kun je aids voorkomen en welke keuzes maak je in je leven, met de Bijbel als richtlijn? Voor een aantal jongeren is het de eerste keer dat ze actief in aanraking komen met Gods liefde en genade en met de Bijbel. Het resultaat – direct na het jeugdkamp – is dat de jongeren meer kennis hebben over hiv/aids en hopelijk andere (betere) keuzes willen/zullen gaan maken.

Het Home based care-team bestaat uit betaalde medewerkers. De andere activiteiten van Khothatsong worden opgezet en uitgevoerd door de bestuursleden en andere vrijwilligers. Dat vraagt veel tijd en inzet en is soms lastig te combineren met hun betaalde banen. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen om een betaalde kracht als directeur/coördinator van Khothatsong te zoeken, die de organisatie en alle activiteiten op hoofdlijnen kan aansturen en coördineren. Verder vindt Khothatsong het belangrijk om meer jongeren en volwassenen in de townships te trainen voor het werk. Maar het valt nog niet mee om geschikte kandidaten te vinden om – samen met de betrokken vrijwilligers – de activiteiten verder te ontwikkelen en uit te voeren.

Met hun liefdevolle en betrokken inzet delen de werkers en vrijwilligers hun geloof: in al hun doen en laten, laten ze Gods liefde zien. God gebruikt hen voor Zijn doel met de wereld!