Kind Christian Outreach Trust

The Kind Christian Outreach Trust (KCOT) is een initiatief van gemeenteleden van de Gereformeerde Kerke (GKSA) in Port Shepstone, in KwaZulu Natal. Dat ligt aan de westkust van Zuid-Afrika. Met steun van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten krijgen kerkleiders van diverse kerken en gemeenten, via KCOT, de mogelijkheid een theologische training te volgen, om zo met Bijbelgetrouwe, gereformeerde theologie de Zulu’s te bereiken met het Evangelie. In 2015 volgden 25 studenten de training (diploma course Theology). Die training gebeurt via het afstandsonderwijs-programma van het Mukhanyo Theological College (MTC): via dvd volgen de drie studentengroepen (wekelijks) college, onder begeleiding van KCOT-begeleiders/tutors. In 2016 zullen de eerste studenten afstuderen.

De meeste studenten zijn kerkleiders in hun eigen gemeenten en vertellen enthousiast hoe deze studie hen geestelijk laat groeien, hoe hun bijbelkennis toeneemt, en hoe ze het geleerde over de Bijbel en gemeente zijn toepassen in hun eigen gemeenten.

Verder heeft een kerkleider – met steun vanuit het KCOT – zijn 1e jaar bachelor Theologie afgerond; hij studeert via de sateliet-campus in Port Shepstone aan de North West University (Potschefstroom). Verder is in 2015 een Zulu-sprekende evangelist beroepen; inmiddels is hij gestart met zijn werk als zendeling/evangelist in KwaZulu Natal.