Lesedi la Ditshaba

In het township Soshanguve, op 25 kilometer van Pretoria, staat de lagere school Lesedi la Ditshaba. Dit betekent: ‘Licht voor de volken’. Deze school biedt christelijk, Bijbelgetrouw onderwijs aan arme kinderen uit de wijk en is verbonden aan de kerkelijke gemeente van de VGKSA in Soshanguve.

In 2015 had de school 168 leerlingen, van kleuterschool tot en met grade 6. De bescheiden, financiële bijdrage van  Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten is gebruikt voor capaciteitsversterking van leerkrachten en bestuur: training, workshops, lidmaatschap onderwijskoepel, internet en onderwijsmaterialen. Zo is het Lesedi-bestuur en -directie, met ondersteuning van een specialist uit de Pretoria-gemeente (vrijwilliger), gestart met een traject rond ‘christelijke identiteit’. Hoe doe je dat, als christen vormgeven aan je taak als directeur/manager, leerkracht of bestuurslid?

Lesedi is dankbaar dat meer leerkrachten zich voor langere tijd aan Lesedi verbinden en zich nauw betrokken bij de school voelen, ondanks dat het salaris lager is dan bij omringende scholen. Ouders betalen trouw het lesgeld, waarmee Lesedi 90% van haar begroting gedekt heeft.

Lesedi wil graag onderwijs gaan aanbieden tot en met grade 7. Dat betekent dat ze onderwijs kunnen aanbieden ‘intermediate level’ (= vergelijkbaar met de afronding basisonderwijs in Nederland, groep 8). In verband hiermee maakt het bestuur plannen voor verdere uitbreiding: een extra onderwijzer en een extra klaslokaal.