Litindo

De focus in het GKv-missionwerk in Indonesië verschoof van het uitsturen van zendelingen naar het ondersteunen van lokale kerken. Eén van de activiteiten is het werk van Litindo, op basis van een dringende oproep van de Gereformeerde Kerken in Indonesië (GGRI): “Als u geen zendelingen meer kunt sturen, stuur dan boeken!”

Zo ontstond het Litindo-project, een samenwerkingsproject van de GGRI en haar Nederlandse zusterkerken in de classis Groningen (nu: Groningen Mission | Verre Naasten). Litindo wil werken aan een verantwoorde basis-bibliotheek van gereformeerde boeken in de Indonesische taal. Litindo richt zich daarbij niet alleen op de circa 17.000 leden van de GGRI, onze zusterkerken, maar zeker ook op de ruim 20 miljoen andere christenen in Indonesië. Daarom houdt Litindo zich bezig met het schrijven, vertalen, publiceren en distribueren van gereformeerde theologische literatuur voor de kerken en theologische opleidingen in Indonesië. Het team van Litindo bestaat uit redacteuren uit Indonesië en Nederland. De Nederlandse schrijvers zijn predikanten en voormalig zendelingen, die speciaal zijn vrijgesteld voor deze taak. Dat zijn Jaap Groen, Gerrit Riemer en Henk Venema.

Belangrijk
Hier in Nederland kunnen we ons de noodzaak van een literatuurproject als Litindo maar moeilijk voorstellen. Onze christelijke boekenwinkels staan vol theologische boeken over alle mogelijke onderwerpen en bijna elke christen heeft wel theologische literatuur in de kast staan; van kinderbijbel tot Bijbelschetsen of ander verdiepend materiaal. In Indonesië is de situatie totaal anders. Nog steeds zijn er Bijbelboeken waar nog geen goede verklaring op bestaat in het Indonesisch. Er komen wel steeds meer theologische boeken op de markt (voor het grootste deel vertaald uit het Engels, Duits of Nederlands), maar lang niet alles is gereformeerd van inhoud. Dat een doorsnee gereformeerde predikant in Indonesië daarom maar een klein rijtje boeken heeft staan, is niet alleen een kwestie van gebrek aan financiële draagkracht om boeken aan te schaffen (dat ook!), maar ook een kwestie van gebrek aan betrouwbare gereformeerde literatuur. De theologische boekenmarkt wordt veelal gekenmerkt door liberalisme en eenzijdige accentuering van geloofsbeleving, en door gebrek aan principiële duidelijkheid. Als gevolg van de tolerantie, kenmerkend voor de Indonesische politiek, die zoveel mogelijk de godsdienstige verschillen wil vermijden of nivelleren, zie je in de boekenwinkels een kleurloze, ‘grijze’ boekenrij, die angstvallig de grote theologische middenstroom aanhoudt. Het Litindo-project voorziet dus in een grote behoefte, zeker ook buiten de GGRI.

Toekomst
In 2018 gaan de drie schrijvers met emeritaat en zal de betrokkenheid vanuit de GKv veranderen. Het project gaat dan in andere vorm verder en wordt bij het missionwerk van de gereformeerde kerken in Australië  ondergebracht.