Nakekela

Nakekela betekent ‘zorg’ in het Zulu. In 2015 werden met financiële support van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten en subsidie van de Nederlandse overheid 121 patiënten verpleegd in de Nakekela-kliniek. Daarvan mochten 46 patiënten zo opknappen door de zorg, (geestelijke) begeleiding en aidsremmers dat ze weer naar huis konden. 27 patiënten hadden specialistische zorg nodig en zijn doorgestuurd naar het ziekenhuis. Hoewel met gezond leven en aidsremmers het mogelijk is om te leven met aids, zijn in 2015 48 patiënten overleden. De meeste van deze mensen zijn overleden omdat men te laat hulp zocht (en het ziekteproces al vergevorderd was) of omdat men was gestopt was met de medicijnen (aidsremmers), vanwege de bijwerkingen ervan.

Nakekela is ook actief in de 22 dorpen in de regio KwaMhlanga met thuiszorgmedewerkers (home based care). Het team bezocht meer dan 1.100 huizen (gezinnen/families), waarvan zo’n 540 patiënten regelmatig. Het goede nieuws is dat veel mensen met aids geen extra zorg nodig hebben, en actief zijn met een baan en/of in gezin, en een omgeving die hen ondersteunt in gezond leven en trouwe medicijn-inname. De groep patiënten die wel thuiszorg nodig heeft, betreft vaak de mensen die het al moeilijk hebben: werkloosheid, armoede, ziekte en geen netwerk om zich heen.

Ook was Nakekela actief in preventie en bewustwording rond hiv/aids, onder andere op scholen, in kerken en bij de politie. Nakekela staat goed bekend in de omgeving. Dit kwam ook tot uiting tijdens de viering van het 10-jarige bestaan: veel mensen uit de dorpen en van de diverse overheidsinstanties waren aanwezig om hun dankbaarheid te uiten. De plannen om kerkleiders te trainen als ‘change agents’ ging helaas in 2015 niet door, doordat de faciliterende organisatie de trainingen niet kon krijgen. Die training maakt leiders bewust van hun voorbeeldrol en mogelijkheden om veranderingen te brengen in de maatschappij. Daarom is Nakekela in 2015 gestart om meer eigen personeel een train-de-trainer opleiding te laten volgen, zodat in 2016 er wel kerkleiders getraind kunnen worden. Nakekela wil in 2016 de samenwerking met lokale kerken uitbreiden. Mede door de bijdragen van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten en subsidie van de Nederlandse overheid is de kwaliteit en effectiviteit van de diverse projecten toegenomen en hebben meer mensen toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg.