Nakekela

Nakekela betekent ‘zorg’ in het Zulu. De Nakekela-kliniek verzorgt en begeleidt mensen die hiv/aids hebben. Nakekela is in dit gebied het enige centrum waar mensen met aids verzorgd kunnen worden.

Over Nakekela

Nakekela is actief in 22 dorpen in de regio KwaMhlanga. Het is een arm gebied met veel problemen. Het gebied kampt met hoge werkloosheid, veel tienerzwangerschappen en gebroken en vaderloze gezinnen. Er is veel sociale armoede, veel geloof in de sangoma’s (toverdokters) en een mix van christendom en voorouderverering. Deze problemen bieden veel kansen voor verandering in dit gebied, waar veel lokale kerken zijn en ook veel mensen verbonden zijn aan een gemeente. Thuiszorgmedewerkers (home based care) van Nakekela maken gebruik van deze kans om hun medemens te helpen.

Home based care team

Het team bezocht inmiddels al meer dan 1.100 huizen (gezinnen/families), waarvan zo’n 540 patiënten regelmatig. Het goede nieuws is dat veel mensen met aids geen extra zorg meer nodig hebben. Deze mensen zijn actief, hebben een baan en een gezin en hebben een omgeving die hen ondersteunt in gezond leven en trouwe medicijn-inname. De groep patiënten die wel thuiszorg nodig heeft, betreft vaak de mensen die het al moeilijk hebben. Deze mensen leven met werkloosheid, armoede en ziekte en hebben geen netwerk om zich heen.

Thuiszorg en zorg voor de omgeving

Nakekela draagt op verschillende manieren zorg voor deze patiënten. Zo zijn er vertrouwenspersonen waar de patiënten hun zorgen en vragen mee kunnen delen en komen er geregeld predikanten die met de patiënten praten, bidden en Bijbellezen. Ook is er fysiotherapie en creatherapie, bij die laatste wordt er geschilderd en getekend en worden de creaties ophangen in het centrum. De patiënten genieten daarvan en door deze prestatie krijgen zij ook een goed gevoel.

Ook buiten het centrum is Nakekela actief, doordat zij preventie en bewustwording rond hiv/aids creëren. Dit doen zij onder andere op scholen, in kerken en bij de overheid. Nakekela heeft zodoende een goede en betrouwbare reputatie opgebouwd in de omgeving. Dit kwam ook tot uiting tijdens de viering van het 10-jarige bestaan, waarbij veel mensen uit de dorpen en medewerkers van de diverse overheidsinstanties aanwezig waren om hun dankbaarheid te uiten.

Ontwikkeling van Nakekela

Nakekela begon in 2005 met de zorg aan aidspatiënten, zorg aan aidspatiënten thuis en ondersteuning aan familieleden en omgeving. De aanwezigheid van het Nakekela Care Centre is een belangrijk middel in de zorg voor met name terminale aids-patiënten vanuit bijbels perspectief.

Sinds een aantal jaren traint Nakekela zogenoemde ‘Change agents’. Die training maakt (kerk)leiders en jongerenbewust van hun voorbeeldrol en mogelijkheden om veranderingen te brengen in de maatschappij waarin ze leven. Door het principe van train-de-trainer, trainen zij weer andere mensen.

Nakekela werkt steeds meer samen met lokale kerken. Mede door de bijdragen van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten is de kwaliteit en effectiviteit van de diverse projecten toegenomen. De Nakekela-kliniek blijft actief om zo veel mogelijk mensen te helpen en te verzorgen.

Meer weten?

Meer weten over Nakekela? Klik hier voor de link naar hun site en hier voor een filmpje van dit project!