Radio Shalom

Het Evangelie via de radio
In 1993 werd Radio Shalom opgericht door de stichting Evangelische Radio en Televisie Suriname. Momenteel ondersteunt Verre Naasten een radioprogramma, dat gemaakt wordt voor de Aucaanse bevolking. Het gaat om nakomelingen van destijds weggelopen slaven, die ook nu nog leven aan de rand van de samenleving. Het programma wil hen vanuit het Evangelie bemoedigen en helpen hun leven in het goede spoor te krijgen. Er wordt op grote schaal nazorg geleverd naar aanleiding van de vele binnengekomen reacties; gemiddeld 45 per programma.

Naast het radioprogramma, maakt Radio Shalom ook een tv-programma; Getuigenis van… In dit programma komen getuigenissen van gelovigen voorbij. Dit programma is ook op Youtube te vinden. Met dit programma willen de makers mensen op een laagdrempelige manier in contact laten komen met het geloof. Wekelijks wordt er iemand geïnterviewd, waarbij diegene vertelt over zijn getuigenis. De geïnterviewden zijn bekende mensen in de Surinaamse samenleving of onbekende mensen. Het programma wordt goed bekeken en Surinaamse kerken zijn actief betrokken bij de nazorg van het programma.

Meer weten? Of wilt u de programma’s van Radio Shalom zien? Klik hier voor de link naar hun site en voor het Youtube-kanaal van Radio Shalom.