South African Learning and Transformation Alliance

SALT Alliance (South African Learning and Transformation Alliance) is in 2010 opgericht en is een samenwerkingsverband tussen zes Zuid-Afrikaanse christelijke non-profit aidsorganisaties. Zij willen van elkaar leren ‘zoutend zout’ te zijn in Zuid-Afrika, waar mensen met aids nog vaak aan de zijlijn van de maatschappij staan. Twee partnerorganisaties van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten maken deel uit van SALT Alliance: Nakekela Christian Community Centre Association en Thembalethu Nkomazi. Deze organisaties pakken het aidsprobleem aan door praktische hulp te bieden én te werken aan gedragsverandering door voorlichting en bewustwording, bij een open Bijbel.

In 2015 trainden de organisaties met elkaar meer dan 2.300 ‘change agents’. Dit zijn jongeren, kerkleiders, aidspatiënten die door activiteiten in hun eigen omgeving (school, kerk, gemeenschap) te doen en goede keuzes te maken, verandering brengen en een rolmodel zijn voor anderen.

De SALT-leden werkten in 2015  aan capaciteitsversterking: beter plannen, monitoren en evalueren van projectactiviteiten, focus op resultaten en verandering in plaats van losse activiteiten en deze resultaten/veranderingen meten en duurzaam maken. Door van elkaar en samen te leren, samen strategisch na te denken en plannen te maken, hebben alle organisaties betere resultaten dan verwacht. Ook is de samenwerking met lokale kerken, organisaties en overheden versterkt.

De context waarin de SALT-leden werken blijft moeilijk. Een blijvende verandering onder jongeren bereiken, is bijvoorbeeld een enorme uitdaging. Hun school- en thuisomgeving is namelijk zo anders dan wat wenselijk is. Ook zijn er veel negatieve krachten, waardoor aidspatiënten stoppen met het innemen van hun medicatie of door hun gezinsleden gedwongen worden te stoppen. In veel kerken is de stigmatisering wel verminderd, maar blijft het moeilijk om kerkleiders en gemeenten te betrekken bij de zorg voor de mens in nood in hun omgeving. Daarom richt de aanpak van de SALT Alliance zich vanaf 2016 op het versterken van gezinnen, families en (geloof)gemeenschappen in plaats van individuen. Een sterk gezin is de basis van sterke gemeenschappen en vermindert en voorkomt veel sociale-, economische- en gezondheidsproblemen. Het verbinden van kerken met jongeren en aidspatiënten én het verbinden van (rijke en arme) christenen in Zuid-Afrika is hierin belangrijk.

Samen optrekken, werken aan strategie en leren van elkaar leidde voor alle organisaties binnen de SALT Alliance in 2015 tot betere resultaten in hun hulp aan aidspatiënten en krachtiger werken aan gedragsverandering door voorlichting en bewustwording, bij een open Bijbel.