Thembalethu Home Based Care

Thembalethu betekent ‘onze hoop’. Thembalethu Nkomazi is als aids-organisatie actief in een heel moeilijk en arm gebied (in het noordoosten van Zuid-Afrika, bij de grens met Swaziland en Mozambique). De besmettingsgraad met hiv/aids is hoog in de Nkomazi-regio. Extra moeilijk is het voor de volwassenen en kinderen die geen beschikking hebben over identiteitspapieren. In deze grensregio komt dit veelvuldig door, waarbij toegang tot (basis)onderwijs en gezondheidszorg moeilijk is.

Thembalethu Nkomazi wil met haar activiteiten hoop geven en verandering ten goede brengen. In 2015 zijn er in zes gebieden bijna 5.000 aidspatiënten en hun families verzorgd en begeleid door de thuiszorgmedewerkers. Ook zijn er meer dan 500 mensen getest op hiv/aids en begeleid. Daarnaast voerde Thembalethu Nkomazi ook in 2015 diverse projecten uit, onder andere met 234 jongeren als ‘change agents’ in hun eigen omgeving, activiteiten voor kwetsbare kinderen en activiteiten gericht op het voorkomen van hiv/aids-infecties, onder andere door het jongeren-dramateam Zakhele. Daarnaast probeert Thembalethu Nkomazi eigen inkomsten te verdienen met een kiprestaurant langs de doorgaande weg naar Swaziland en de verkoop van inheemse bomen.

De financiële ondersteuning van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten was in 2015 vooral gericht op de aidszorg en (geestelijke) begeleiding, bewustwording, preventie en gedragsverandering in de dorpsgemeenschappen, door training van lokale kerkleiders en jongeren. Verder is de organisatie ondersteund om stappen te zetten in verdere professionalisering. Ook droegen de activiteiten (training/begeleiding) via de SALT Alliance rechtstreeks bij aan de versterking van alle thuiszorgwerkers en vrijwilligers van Thembalethu Nkomazi. Mede door de bijdragen van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten en subsidie van de Nederlandse overheid is de kwaliteit en effectiviteit van de diverse projecten toegenomen, en hebben meer mensen toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg. Daarnaast ondersteunde Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten de voortgang van de activiteiten van Thembalethu Nkomazi rondom kinderen zonder identiteitspapieren.