Thusano Studiefonds

Thusano betekent ‘elkaar helpen’. Het Thusano-studiebeurzenfonds ondersteunt VGKSA-studenten met een studiebeurs en begeleiding voor, tijdens en na hun studie aan een universiteit of vakschool. Doel van deze financiële ondersteuning is om het middenkader in de VGKSA-(zendings)gemeenten te versterken, zowel fysiek, geestelijk als financieel. Thusano is dankbaar dat in een aantal (zendings)gemeenten oud-Thusano-studenten actief zijn. In 2015 hebben 22 studenten een (deel)studiebeurs ontvangen: 10 studenten voor universiteitsstudies , zoals Onderwijskunde, Medicijnen, Human resource management (HRM) en Bedrijfskunde. Ook zijn in 2015 10 studenten ondersteund met vakopleidingen, zoals Verpleegkunde, Middenstandsdiploma, Grafisch design en Bestuurskunde (openbaar bestuur). De ondersteuning die Thusano biedt, varieert van boekengeld tot collegegeld.  Ook heeft een van de jongeren haar rijbewijs gehaald.

Vier studenten hebben in 2015 met succes hun studie afgerond. Vier ex-studenten (in 2014 en 2015 afgestudeerd) hebben inmiddels een baan en zijn begonnen met het terugbetalen van hun studiebeurs. Nog eens vier studenten hebben kleine baantjes, en zijn werkzoekend. Eén student heeft met baantjes wat eigen middelen gespaard en betaalt nu haar vervolgstudie zelf. Voor twee studenten is de studiebeurs gestopt, omdat ze niet meer voldoen aan de voorwaarden. In 2015 hebben 13 jongeren een bekwaamheidstest gedaan, om zo samen te kijken welke studie geschikt voor hen is, qua talent, interesses, wensen en niveau. Ook organiseerde Thusano in 2015 twee workshops, voor de studenten en VGKSA-gemeenteleden, over ‘hoe studeer ik’ en ‘the world of work’. Elke student krijgt studiebegeleiding door Thusano en door een zelfgekozen mentor. Dit laatste is een nieuwe ontwikkeling. De mentor is iemand die in de omgeving van de student woont of werkt/studeert en op wie ze kunnen terugvallen bij tegenslagen. Vanaf 2015 zullen alle nieuwe studenten hun studiebeurs volledig terugbetalen.

In 2015 is een externe evaluatie uitgevoerd. De evaluatie is positief over het resultaat van het Thusano-studiebeurzenprogramma. Het bestuur zal de aanbevelingen oppakken, zoals een dashboard om (oud-) studenten beter te kunnen volgen en ook – indien gewenst – sneller te kunnen reageren. En het workshopprogramma zal uitgebreid worden met andere relevante thema’s, zoals christian worldview (christelijk wereldbeeld).