United Reformed Church Congo

De United Reformed Church Congo (URCC) bestaat uit 200 gemeentes en door evangelisatie-activiteiten is de verwachting dat er tot 2020 nog 50 bijkomen. Probleem is dat de URCC slechts 27 predikanten en 13 kerkgebouwen had. Inmiddels zijn er al 34 predikanten en 19 kerkgebouwen, maar er is een grote behoefte aan meer predikanten. Om de kerkleiders in deze regio te ondersteunen worden er TLT-trainingen gegeven.

Preken gebeurt binnen de URCC door predikanten en ouderlingen. Maar onder hen is er een dringende behoefte aan training. Daarom investeert URCC met hulp van Utrecht Mission | Verre Naasten in bijbelscholen en een theologische hogeschool. De verwachting is dat er de komende jaren 15 predikanten bijkomen. Daarnaast is de bedoeling dat er in 2020 in totaal 35 kerkgebouwen zijn.

Outreach
Naast kerkelijk opbouwwerk richt de URCC zich volop op ‘outreach’ activiteiten. Zo zijn er projecten voor straatkinderen, scholen, evangelisatiecampagnes en bijbeltrainingen voor jongeren. Ook wordt er aan bewustwording gewerkt over hiv/aids vanuit christelijk perspectief. Daarnaast worden  in iedere lokale kerk activiteiten gestimuleerd om op een productieve manier bezig te zijn en zodoende verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. In drie regio’s vindt ook evangelisatie per radio plaats.

Timothy Leadership Training

Groeien in het geloof én werken aan betere leefomstandigheden, dat is kort samengevat het Timothy leiderschapsprogramma (TLT) voor lokale predikanten en kerkleiders.

Deelnemers worden door de training voorbereid om in hun eigen omgeving en gemeente aan de slag te gaan met diverse thema’s. Van Bijbels preken en pastoraat tot dienend leiderschap en diaconaat. Ook hele praktische thema’s komen aan bod, zoals ‘christelijk opvoeden’, ‘huiselijk geweld’ en ‘een inkomen verdienen met je talenten’. Zo wil het trainingsprogramma bijdragen aan geloofsgroei én betere leefomstandigheden; zowel in de gemeente als daarbuiten.

Door het volgen van Timothy Leadership Training (TLT) kunnen kerkleiders (predikanten, ouderlingen, diakenen en evangelisten) vanuit de Bijbel worden toegerust voor hun taken in de kerk. TLT wordt lokaal aangeboden, is betaalbaar en het materiaal is eenvoudig en praktijkgericht.  Dit maakt de training heel geschikt voor mensen die geen formeel theologisch onderwijs kunnen volgen.