United Reformed Church Congo

De United Reformed Church Congo (URCC) bestaat uit 200 gemeentes en door evangelisatie-activiteiten is de verwachting dat er tot 2020 nog 50 bijkomen. Probleem is dat de URCC slechts 27 predikanten en 13 kerkgebouwen had. Inmiddels zijn er al 34 predikanten en 19 kerkgebouwen, maar er is een grote behoefte aan meer predikanten.

Preken gebeurt binnen de URCC door predikanten en ouderlingen. Maar onder hen is er een dringende behoefte aan training. Daarom investeert URCC met hulp van Utrecht Mission | Verre Naasten in bijbelscholen en een theologische hogeschool. De verwachting is dat er de komende jaren 15 predikanten bijkomen. Daarnaast is de bedoeling dat er in 2020 in totaal 35 kerkgebouwen zijn.

Outreach
Naast kerkelijk opbouwwerk richt de URCC zich volop op ‘outreach’ activiteiten. Zo zijn er projecten voor straatkinderen, scholen, evangelisatiecampagnes en bijbeltrainingen voor jongeren. Ook wordt er aan bewustwording gewerkt over hiv/aids vanuit christelijk perspectief. Daarnaast worden  in iedere lokale kerk activiteiten gestimuleerd om op een productieve manier bezig te zijn en zodoende verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. In drie regio’s vindt ook evangelisatie per radio plaats.

Timothy Leadership Training
Door het volgen van Timothy Leadership Training (TLT) worden kerkleiders (predikanten, ouderlingen, diakenen en evangelisten) vanuit de Bijbel toegerust voor hun taken in de kerk.

De hoofdthema’s die aan bod komen zijn onder andere Pastoraat, Rentmeesterschap, Omgaan met huiselijk geweld, Preken en Lesgeven. TLT wordt lokaal aangeboden, is betaalbaar en het materiaal is eenvoudig en praktijkgericht.  Dit maakt de training heel geschikt voor mensen die geen formeel theologisch onderwijs kunnen volgen.