Vilmány

In het noordoosten van Hongarije ligt het dorpje Vilmány. Ruim 80 procent van de bevolking in Vilmány is Roma. Hun leefsituatie is slecht: kindersterfte, slechte hygiëne, erbarmelijke woonsituaties, veel tienermoeders en bijna 100 procent werkloosheid.

Een groep enthousiaste christenen uit de lokale kerk wil deze bevolkingsgroep helpen. Samen met stichting Fundament steunt Verre Naasten dit zigeunerproject in Vilmány. Vanuit het gemeenschapscentrum van de kerk krijgen de Roma onderwijs, voorlichting, les over hygiëne en voeding, bescherming en eten. Daarbij vertellen zij hen over het goede nieuws van Gods liefde. Naast evangelisatiedoeleinden wordt het centrum ook gebruikt voor opvoedingsonderwijs aan jonge moeders.

Onderwijs voor jonge moeders
Veel moeders zijn pas 14 als ze trouwen. De kindersterfte is hoog, vaak door slechte verzorging en onwetendheid. De jonge moeders krijgen praktische hulp, geborgenheid en onderwijs. Bijvoorbeeld over hoe je kinderen moet verzorgen en hoe je met kinderen moet spelen. Of ze volgen een kookcursus, waarbij de meisjes leren om met simpele ingrediënten iets goeds klaar te maken. Ook is er ondersteuning voor kleuters, zodat zij niet met een achterstand aan de kleuterschool beginnen. Vaders leren dat het geen schande is wanneer zij helpen bij de zorg voor hun kinderen.

Verder na de brand
In het voorjaar van 2011 werd het centrum door brand onbruikbaar. De verzekering was bereid de kosten voor een compleet nieuw dak te betalen. De aanpak van het dak bracht de projectleiding op het idee voor een grotere nokhoogte. Hierdoor zou het gebouw meer ruimte krijgen. De verzekering ging akkoord. Resultaat is een nieuw dak met daaronder extra ruimte voor twee ‘lokalen’ en een gespreks-/behandelkamer.

Talentschool Göncruszka
Dit project ligt in het verlengde van het project Gemeenschapshuis Vilmány. Er is grote behoefte aan speciaal onderwijs voor Roma-kinderen en andere kinderen.

Gezocht wordt naar geborgenheid en continuïteit, waarbij beide groepen even belangrijk zijn. Christenen in Göncruszka zetten zich er voor in. School en Gemeenschapshuis willen geloofwaardig zijn. Dit stelt zware eisen aan projectleiding en team. De  “Talent-basisschool”  is er ook voor dorpen in de regio.

De school is (klein) gestart. Er is een jaarlijkse groei. De school groeit met de kinderen mee. Op die manier komt er elk jaar een lokaal bij; totdat de eerste groep de hele school doorlopen heeft.