Zweden

Zweden is een van de meest dunbevolkte landen van Europa. Het inwoneraantal ligt op bijna 10 miljoen mensen verdeeld over een oppervlakte van ongeveer 450.000 km². Veel Zweden zijn lid van de voormalige staatskerk: Svenska Kyrka ook wel de Lutherse Kerk.

Tranås en Åkersberga

De contacten met de Immanuelskyrkan in het Zweedse Tranås werden aangeknoopt door de GKv Haren. Het werd een  hartelijke relatie van wederzijdse betrokkenheid, elkaar ontmoeten en bemoedigen en bidden voor elkaar. De kleine gemeente die  onder leiding staat van ds. David Bergmark voelde zich daardoor gekend en gesteund.

Enkele jaren geleden kwam de gemeente in contact met een groep christenen die in Åkersberga (zo’n 300 kilometer naar het noorden; dichtbij de hoofdstad Stockholm) regelmatig bij elkaar kwam om Bijbelstudie te houden.

De kerk in Tranås sloot zich aan bij de EPCEW (The Evangelical Presbyterian Church in England and Wales ) en ontwikkelde plannen voor kerkplanting. Voor de personele inzet, die daarvoor nodig was kwam men vooral financiën tekort. De GKv in Haren deed een beroep op Verre Naasten om samen de kerk in Zweden te hulp te komen.

Twee gemeentes
Het leek allemaal voorspoedig te gaan. De Bijbelstudiegroep in Åkersberga werd de tweede EPCEW-gemeente in Zweden en koos voor de naam Emmauskyrkan. Beide gemeentes leken prima opties te hebben voor verdere uitbouw. Helaas bleek dat beide gemeentes , hoewel beide hartelijk Gereformeerd, qua ligging toch zoveel van elkaar verschilden, dat de gemeente in Åkersberga zich weer losmaakte van de EPCEW en zelfstandig verder ging.

Toekomst
Hoewel we deze verwijdering tussen de twee gemeenten erg jammer vinden, bleek tijdens een gezamenlijk werkbezoek dat dit toch geen reden is om de banden met deze gemeentes door te snijden.  We willen zien welke mogelijkheden de Heer van de kerk opent voor deze gemeentes om zijn kerk in Zweden uit te breiden. Dat betekent dat we beide gemeentes, waar dat nodig en nuttig is, willen ondersteunen bij hun missionaire activiteiten. Beide gemeentes hebben namelijk contacten in hun eigen omgeving gelegd, die onder de zegen van de Heer tot kerkgroei kunnen leiden.