Jubileum PTS: 50 jaar gereformeerde theologie in India

DEHRADUN – ’s Morgens vroeg, als het nog koel is, is er een fotoshoot op het door bomen omringde gras- en sportveld van de campus. De studenten die vandaag afstuderen worden gefotografeerd, in grote en kleine groepen, regionale groepen, met familie, met makkers, en ze fotograferen elkaar. Dat gaat anderhalf uur zo door. Veel foto’s worden genomen voor het officiële bord van het vijftigjarig jubileum van PTS (Presbyterian Theological Seminary), met de logo’s van de sponsors: tal van kerkverbanden, en ook Verre Naasten en BBK (de Nederlandse deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken) staan erop. Drs. Piet Houtman is aanwezig namens India Mission | Verre Naasten. Hij werkte hier van 2003 tot 2008. “Ik heb veel oud-collega’s ontmoet, maar ook oud-studenten die nu docent zijn, of predikant ergens in India en nu door hun kerken afgevaardigd naar deze jubileumviering. Heerlijk om dit te mogen beleven!”

Afwisselend
Het is zaterdag 4 mei. Volgens een strakke planning vindt eerst de ‘graduation’-ceremonie plaats en vervolgens de jubileumviering. De vorm is een soort kerkdienst. Alles binnen een aaneensluitend programma van ruim drie uur, dat dankzij de afwisseling toch niet lang lijkt. Er is een preek, samenzang, koorzang, gebed met dankzegging, bijbellezing in responsie tussen een voorganger en de aanwezigen. In een videopresentatie passeert de geschiedenis kort de revue. De ‘mission-partners’ worden ingeleid met dankbare vermelding van hun bijdrage en krijgen dan het woord.

Horizon verbreed
Piet Houtman vertelt van de schijnbaar toevallige manier waarop PTS en de Nederlandse kerken, de Theologische Universiteit Kampen en Verre Naasten met elkaar in contact kwamen. De contacten met PTS en de Indiase kerken die erachter staan, hebben ook voor de broeders en zusters in Nederland veel betekend. “We verlangden ernaar om onze gaven, materieel en theologisch, met anderen te delen, en God gaf ons daarvoor hier bij u de gelegenheid. Terwijl wij ons zorgen maken over secularisatie en kerkverlating, worden wij bemoedigd doordat we zoveel eenvoudig en resoluut geloof zien, veelal bij mensen die in de samenleving achtergesteld zijn. In wederzijdse bezoeken en het gemeenschappelijk aanbidden van de Heer, en door Indiase studenten in Kampen, wordt onze geestelijke horizon verbreed. Samen beleven we des temeer Gods genade en Zijn grootheid.” Houtman vermeldde ook dankbaar de warme herinnering aan de tijd dat zijn gezin opgenomen was in de gemeenschap van PTS.

In het zonnetje
Het geheel wordt geleid door dr. Mohan Chacko, oud-principal, dr. Matthew Ebenezer, principal (rector), en ds. Samuel McGregor, voorzitter van het bestuur (zie foto). Verscheidene personen worden in het zonnetje gezet met een soort onderscheiding. Het verleden is vertegenwoordigd door personen als twee dochters van het oprichtersechtpaar Richard en Donna Strom en anderen. Deze gasten vertellen anekdotes. Alle sprekers en toegesprokenen krijgen een herinneringsbeker. Na afloop kan iedereen er een kopen.

Mond-tot-mondreclame
PTS werd opgericht door vertegenwoordigers van een aantal Indiase kerkengroepen en Amerikaanse presbyteriaanse zendelingen. Het is het enige instituut in Zuid-Azië (India en omringende landen) die theologische opleiding op dit niveau aanbiedt. Momenteel studeren verscheidene docenten voor hun doctorstitel, op verschillende plaatsen in de wereld, waaronder een in Kampen. Dit moet op den duur leiden tot een MTh-programma (master of theology); momenteel is de hoogst haalbare titel hier MDiv (Master of Divinity). Studenten komen uit verschillende kerkengroepen die ook in het bestuur vertegenwoordigd zijn; velen zijn afkomstig uit de RPCNEI (Reformed Presbyterian Church North East India, één van de samenwerkingspartners van India Mission | Verre Naasten). Maar via mond-tot-mondreclame worden ook tal van andere studenten aangetrokken, zoals baptisten en anglicanen. In de loop van de tijd zijn honderden alumni uitgezwermd, werkzaam in gemeenten, als evangelist, in het onderwijs, in kindertehuizen. Er zijn er ook die op hun beurt aan theologische opleidingen doceren. De GKv-kerken hebben, meest via PTS, relaties gekregen met verscheidene kerken in India.

Meekijken
De hele graduation-ceremony is hier terug te kijken.


Tekst en foto’s: Piet Houtman