MENU

Mooie resultaten mission-werk Utrecht Mission | Verre Naasten in 2023

Als één van onze support-kerken maakten jullie in 2023 de steun aan onze partner-kerken in Midden-Afrika weer mogelijk. Verbonden in Christus delen zij daar het geloof, in woorden én daden. Dat mission-werk is in 2023 opnieuw gezegend. Lees meer daarover in onze verantwoording over afgelopen jaar. Als bestuur van Utrecht Mission | Verre Naasten zijn […]

De Congolese gemeenten zijn een licht voor hun omgeving

Juist in landen waar mensen in verdrukking leven, geteisterd worden door oorlog, ziekte en honger, is het werk van Gods Geest vaak zo duidelijk zichtbaar. Dat geldt ook voor Congo, een land zo groot als West-Europa. Sinds 2017 heeft een rebellengroep de Kasai provincie onder z’n greep. De gemeente van Tshibala heeft daar zwaar onder […]

Mobiele bijbelschool Oeganda

Voor veel kerkleiders in Oeganda is het niet zomaar mogelijk om theologisch onderwijs te volgen. Dat zou betekenen dat ze lange tijd van hun huis en gezin weg zouden zijn. De mobiele bijbelschool van de Presbyterian Church in Oeganda biedt daar een oplossing in. De school trekt door het land. Daardoor kunnen kerkleiders en evangelisten […]