ANBI-verantwoording

Rijnmond Mission | Verre Naasten heeft – via het Landelijk Samenwerkingsverband voor Mission – de ANBI-status ontvangen. Dat betekent dat Rijnmond Mission door de Belastingdienst wordt gezien als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn alle giften aan Rijnmond Mission aftrekbaar.

Om de ANBI-status te ontvangen én te behouden, moet Rijnmond Mission aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het het online beschikbaar stellen van specifieke informatie. Die voorwaarden zijn er om de transparantie en verantwoording van organisaties te stimuleren. Op deze pagina vindt u ANBI-verantwoording van Rijnmond Mission.

Bestuur en gegevens

Gegevens over de samenstelling van het bestuur vindt u hier. Verdere relevante gegevens van Rijnmond Mission zijn:

Hulstrand 18
3203 AN  Spijkenisse
e: secretaris@rijnmondmission.nl
t: 06-385 994 71

KvK-nummer: 57514879
RSIN-nummer: 824246664

Beleid, jaarverslag en jaarrekening

Rijnmond Mission is onderdeel van het Landelijk Samenwerkingsverband (LSV) Mission. Klik hier voor:

Het meerjarenbeleidsplan 2017-2021 van het LSV Mission
Het jaarverslag 2018 van Rijnmond Mission
De jaarrekening 2018 van Rijnmond Mission