Over Rijnmond Mission | Verre Naasten

Het werk van Rijnmond Mission | Verre Naasten wordt aangestuurd vanuit een bestuur, dat op dit moment bestaat uit vier personen:

 • ds. Bas van Zuijlekom (voorzitter)
 • Jan Modderman (secretaris) – klik hier om te mailen
 • Hilda Winters (penningmeester)
 • Anneke Guijt-Wiersum (lid/communicatie)

Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuursleden geen financiële beloning. Wel worden gemaakte onkosten redelijkerwijze vergoed. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid, door middel van een jaarverslag en een jaarrekening. Deze stukken zijn op aanvraag bij de secretaris verkrijgbaar.

De bestuursleden zijn benoemd door het deputaatschap Rijnmond Mission, namens de opdrachtgevende kerken (GKv-classes Hoogvliet en Rotterdam). Dit deputaatschap – aangesteld door de betreffende kerken – bestaat momenteel uit de volgende personen:

 • dhr. J.W. Gunnink, voorzitter
 • dhr. J.W Oosterhuis, secretaris
 • dhr. G.A. Oosterman, tweede voorzitter
 • ds. G.W. Kroeze

Binnen ieder project is een missionair predikant aangesteld die zijn werk kan doen dankzij een (volledige of gedeeltelijke) vrijstelling van zijn werk als gemeentepredikant. Dat gaat om de volgende personen:

 • drs. A.M. (Martijn) Leeftink voor Het Kruispunt (Kralingen)
 • ds. M.A. (Mark) van Leeuwen voor #HILL (Hilligersberg-Schiebroek)
 • ds. R.J. (Ruard) Stolper voor en MEER dan BeverWAARD