Over Rijnmond Mission | Verre Naasten

Rijnmond Mission | Verre Naasten is een regionaal samenwerkingsverband van kerken in de regio’s (en GKv-classes) Hoogvliet en Rotterdam. Het samenwerkingsverband richt zich op het ondersteunen van missionaire projecten in het Rijnmond-gebied.

Omvorming

Vele jaren gebeurde deze evangelisatie – deels onder mensen met een moslim- of migratieachtergrond – onder de vlag van Missionaire Arbeid Rijnmond (MAR). De video hiernaast (uit 2014) geeft een inkijkje in het werk van – toen nog – de MAR. Sinds 2018 is de omvorming naar Rijnmond Mission | Verre Naasten een feit. Een andere naam, maar hetzelfde werk: uitreiken naar mensen – ongeacht hun achtergrond – met het bevrijdende evangelie van Jezus Christus! Rijnmond Mission | Verre naasten ondersteunt momenteel drie missionaire projecten.

Organisatie en bestuur

Het werk van Rijnmond Mission | Verre Naasten wordt aangestuurd door een bestuur, dat bestaat uit predikanten, kerkenraads- en/of kerkleden van lokale, aangesloten kerkgemeenten. Vier personen nemen op dit moment zitting in het bestuur:

 • ds. Bas van Zuijlekom, voorzitter
 • Jan Modderman, secretaris (e-mail)
 • Hilda Winters, penningmeester
 • Anneke Guijt-Wiersum, communicatie

Vanuit Verre Naasten krijgt het bestuur advies van:

 • Gienke Boersma-Vreugdenhil, afdeling partners en programma’s (e-mail)
 • Arjan Woertink, afdeling communicatie & fondsenwerving

(Lees verder onder de foto)

over Rijnmond Mission

De bestuursleden zijn benoemd door het deputaatschap Rijnmond Mission, namens de opdrachtgevende kerken (GKv-classes Hoogvliet en Rotterdam). Dit deputaatschap – aangesteld door de betreffende kerken – bestaat momenteel uit de volgende personen:

 • dhr. J.W. Gunnink, voorzitter
 • dhr. J.W Oosterhuis, secretaris
 • dhr. G.A. Oosterman, tweede voorzitter

Missionair predikanten

Binnen ieder project is een missionair predikant aangesteld die zijn werk kan doen dankzij een (volledige of gedeeltelijke) vrijstelling van zijn werk als gemeentepredikant. Dat gaat om de volgende personen:

 • drs. A.M. (Martijn) Leeftink voor Het Kruispunt (Kralingen)
 • ds. M.A. (Mark) van Leeuwen voor #HILL (Hilligersberg-Schiebroek)
 • ds. R.J. (Ruard) Stolper voor MEER dan BeverWAARD (Beverwaard)

Verantwoording

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid via een jaarverslag en een jaarrekening. Deze stukken kunt u hier inzien.