RPCNEI synode (India)

Gebed gevraagd voor de RPCNEI synode van 5 tot en met 10 december. Tijdens de synode komen verschillende belangrijke zaken aan bod. Zo ontvangen vier dominees preekbevoegdheid, worden er verschillende functies en commissies benoemd (zoals coördinatoren voor jeugdzaken en vrouwen) en kiest de synode een nieuw uitvoerend, zendings-, ontwikkelings- én evangelisatiecomité.
Wilt u ook bidden voor de plannen voor een nieuwe preekplek in Noordoost-Tripura én de nieuwe missionplek in Zuidwest-Tripura?