Samenwerkende support-kerken in Nederland

Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die kerken in Nederland ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd. Dat doen we vanuit onze missie: geloof delen wereldwijd, in woorden en daden, ver weg en dichtbij!

Samen met kerken

Voor de uitvoering van het mission-werk, werkt het merendeel van onze Nederlandse support-kerken regionaal samen. Deze zogeheten regionale samenwerkingsverbanden (RSV’s) zijn vervolgens weer verenigd in het Landelijk Samenwerkingsverband Mission (LSV). Verre Naasten ondersteunt deze regionale én landelijke samenwerking. Doel is om onderling kennis, ervaring en middelen te delen, om daarmee samen de missie ‘geloof delen wereldwijd’ zo goed mogelijk te realiseren!

Overzicht

Hieronder vind je een overzicht van alle 12 regionale samenwerkingsverbanden, waarbij je kunt doorklikken naar meer informatie. Daarnaast zijn er ook 4 particuliere mission-organisaties gastlid van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission. Klik hier voor een overzicht van deze gastleden.