Samenwerkende kerken in Nederland

Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die kerken in Nederland ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd. Dat doen we vanuit onze missie: geloof delen wereldwijd!

Samen met kerken

Voor de uitvoering van het mission-werk, werkt het merendeel van onze Nederlandse partnerkerken regionaal samen. Deze zogeheten regionale samenwerkingsverbanden zijn vervolgens weer verenigd in een landelijk samenwerkingsverband. Verre Naasten ondersteunt deze regionale én landelijke samenwerking. Doel is om onderling kennis, ervaring en middelen te delen, om daarmee samen de missie ‘geloof delen wereldwijd’ zo goed mogelijk te realiseren!

Overzicht

Naast de regionale en landelijke samenwerkingsverbanden, steunt Verre Naasten ook losstaande organisaties en projecten. Hieronder vind je een overzicht van alle samenwerkingsverbanden en de links naar hun websites.