Interview Sarfaraz: God stuurt ons als wake-up call

xxx

“In 1998 gaf ik mijn leven aan Jezus en dat veranderde alles. Ik begon de Bijbel te lezen, besteedde veel tijd aan gebed en ontmoette andere christen. Mijn geloof begon te groeien, net als mijn verlangen om het evangelie te delen. Het was een gezegende tijd in Pakistan, mijn thuisland. Maar in de loop der jaren werd het steeds onveiliger voor christenen. We moesten vluchten en kwamen in 2014 naar Nederland.

Wonderlijke ontmoeting

Tijdens ons verblijf in het asielzoekerscentrum sprak ik veel mensen uit verschillende culturen en landen. Steeds weer kon ik vertellen over Jezus. Op een gegeven moment raakte ik in gesprek met een medewerkster van het asielzoekerscentrum, toen zij bij de ingang van de poort stond te roken. We praatten een half uur met elkaar en ik vertelde over het reddingswerk van Jezus. Daarna mocht ik met haar bidden. Na deze wonderlijke ontmoeting besefte ik: God zet mij hier in voor Zijn Koninkrijk!

Wake-up call

Ik moet denken aan hoe het de eerste gemeente van Christus in Jeruzalem verging. Lees het maar na in het boek Handelingen. Ook daar was sprake van vervolging. Het zorgde ervoor dat het christendom verspreid werd over verschillende steden. En zo gaat dat nog steeds. In Nederland 50 jaar geleden, noemden zo’n 80% van de mensen zich christen. Dat is nu wel anders…

Ik geloof dat God mensen vanuit het buitenland naar jullie toestuurt. Om jullie een wake-up call te geven! Mijn hart huilt om Nederland. Veel mensen willen God niet meer. Ik gun ze een glas vol water, maar ze zijn tevreden met een paar druppels.

Hart voor Nederland

Ik doe mijn werk voor God in asielzoekerscentra, tijdens internationale kerkdiensten en binnen de Pakistaanse gemeenschap. We werken aan discipelschap, bemoedigen en trainen mensen. Maar mijn hart ligt bij Nederlanders en ik geloof dat het tijd wordt dat jullie verantwoordelijkheid nemen: begin in je eigen huis, je eigen familie, je eigen land. Dat is hard nodig.

Ik ben dankbaar dat ik betrokken ben bij het mission-werk hier in Nederland. En ik zou graag nog veel meer willen doen. Wat zou het mooi zijn wanneer we harten kunnen raken, en meer mensen met het evangelie kunnen bereiken. Daar doe ik het voor.”

Sarfaraz, intercultureel missionair werker

 

Dit interview staat te lezen in ons nieuwe magazine Meedoen in Gods missie, over diaconale en missionaire initiatieven  van kerken in Nederland.

Mission in Nederland

Intercultureel missionair werk in Nederland

Dat evangeliseren gevaarlijk is op veel plekken in de wereld, dat weet u. Maar in Nederland niet, toch…? Nee, niet voor de meeste lezers van dit interview, hier geboren en getogen, vrij om te doen en zeggen wat we maar willen. Maar gevluchte christenen moeten ook hier soms nog erg voorzichtig zijn. Omdat een geheime dienst óveral ogen en oren heeft en er vaak nog familie in het geboorteland is.

Toch weerhoudt dat Sarfaraz en Rana (niet haar echte naam, vanwege veiligheidsoverwegingen) er niet van om juist in Nederland het Goede Nieuws te delen. Makkelijk is dat niet altijd, zeker niet als er ook brood op de plank moet komen. Daarom steunen we hun werk. We faciliteren trainingen voor Sarfaraz, Rana en de rest van het team van intercultureel missionair werkers. En zoeken verbinding binnen ons netwerk van Nederlandse kerken.

Via Stichting Gave ondersteunen we een team van vier intercultureel missionair werkers, die evangeliseren onder vluchtelingen in Nederland. Een gift voor dit mooie werk is van harte welkom!