Deel het vuur van Pinksteren!
Sarfaraz Rahmat

Sarfaraz Rahmat

Intercultureel missionair werker in zijn woonplaats Harderwijk, vanuit Stichting Gave

Sarfaraz vluchtte vanuit Pakistan naar Nederland, omdat het voor hem als christen niet veilig was in zijn moederland. In Nederland wil hij een luisterend oor zijn voor mensen van allerlei (culturele) achtergronden, om via deze contacten en gesprekken over Jezus te kunnen vertellen. Sarfaraz is onderdeel van een team van intercultureel missionair werkers van Stichting Gave. Verre Naasten ondersteunt zijn mooie werk.

‘De nood onder jongeren is heel hoog!’

“Ik ben als intercultureel missionair werker in dienst van Stichting Gave. In die rol voer ik geloofsgesprekken met mensen van allerlei achtergronden en geloven, vooral vluchtelingen en migranten. Moslims, sikhs, mensen met allerlei levensovertuigingen. Ook mensen die niet meer -willen- geloven. Mijn vuur voor dit werk zit ‘m in het feit dat Jezus mijn rolmodel is. Ik wil Hem navolgen. Jezus ging juist naar mensen toe die afgewezen werden door de maatschappij. Hij zocht armen, zieken en verstoten mensen op. Dat wil ik ook!

Oordeel klaar

Dat zie ik trouwens als missie voor alle gelovigen. Het is prima om op zondag naar de kerk te gaan, om naar een preek te luisteren. Maar daarna? Zoek je dan ook de mensen op die níét meer in de kerk komen? Bekommer je je om de buitenbeentjes? Dat is uiteindelijk toch onze opdracht, als navolgers van Christus? Of heb je over buitenlanders en buitenstaanders vooral een oordeel klaar?

Niet gehoord

Een doelgroep waar ik mij met name op richt, zijn jongeren. Zij zijn de generatie die zich nog moet ontplooien en die daarbij ondersteund moet worden. Veel jongeren laten het geloof en de kerk los. Dat vind ik een belangrijke reden om mij juist op deze doelgroep te richten. Zelfs al is het in zekere zin een hard target. Bovendien is de nood onder jongeren is vaak heel hoog. Veel jongeren in Europese landen zijn erg eenzaam; ze voelen zich niet gezien en gehoord. Ook de zelfmoordcijfers in Europa zijn hoger dan in andere landen in de wereld. Alleen al om die reden voel ik een grote urgentie om juist deze doelgroep te bereiken!

Plaatje van God zijn

Je begrijpt dat gesprekken met andersgelovigen niet altijd gemakkelijk zijn. Daarom begin ik met het aangaan van relaties. Want dat is wat het christendom is: een relatie met God. We noemen God immers onze Vader? Dat is één van de eerste dingen die ik probeer over te brengen tijdens gesprekken over mijn geloof. En ik probeer ook zélf de relatie met mensen aan te gaan, met respect voor de religie van de ander. Ik wil geen bewijs leveren voor God of voor Gods bestaan, maar ik wil zélf het plaatje van God zijn. Ik ben ervan overtuigd dat daar de soft spot zit om mensen te bereiken. Door niet te oordelen, maar respectvol te zijn en de tijd te nemen om mensen te leren kennen.

Struggle

Ik kom zelf uit Pakistan en ben naar Nederland gevlucht omdat het voor mij niet veilig was om daar te blijven. Dat heeft met mijn geloof te maken, inderdaad. Mensen begrijpen vaak niet dat ik -na wat ik meegemaakt heb- nog in God geloof. Maar ik vertrouw op God omdat ik weet dat ik alles van Hem krijg. En daar dank ik Hem voor. De struggle die je ook als christen ervaren kunt, hoort bij het leven. Maar als je doorzet, dan komt vanzelf de beloning. Dat weet ik zeker! Ooit keert God alles ten goede.

Boodschap

Dat is een boodschap die Nederlandse en Europese mensen moeten horen. Juist in deze tijd en in dit deel van de wereld, omgeven door welvaart en rijkdom. Steeds meer Europeanen denken dat ze God niet nodig hebben. Ze doen het immers allemaal zélf? En waarom zou je God danken voor datgene wat je zelf doet? Onderwijl klagen ze vaak en veel, ook op God. En zodra ze tegenstand ervaren, laten ze het geloof los. Ik begrijp dat niet. Trouwens … dan vragen ze plotseling wél om Gods hulp als het tegenzit. Dat gaat niet, hè? Als je vergeet om God te danken voor dat wat je iedere dag krijgt, hoe kun je dan verwachten dat God er ineens wél voor je is wanneer jij in de rats zit?”

Sinds vorig jaar ondersteunt Verre Naasten verschillende missionaire- en kerkplantingsprojecten ín Nederland. Daar kiezen we bewust voor, vanuit onze missie: geloof delen wereldwijd, dus óók in Nederland! Immers, ook in eigen land kennen veel mensen Jezus niet (meer) als hun Verlosser. Op dat feit willen we als Verre Naasten reageren. Bovendien is het onze overtuiging, dat het contact met zoekers, bekeerlingen en andere culturen ons én onze kerken ten positieve verandert! Wilt u bijdragen aan het belangrijke mission-werk in eigen land? Geef uw gift via de onderstaande buttons!