Geef via een schenkingsovereenkomst

U wilt schenken aan Verre Naasten en maximaal profiteren van fiscaal voordeel? Prachtig: alvast heel hartelijk bedankt daarvoor! Het voordeel: u betaalt minder belasting en Verre Naasten krijgt meer zicht op giften die de komende jaren verwacht mogen worden. Want omdat Verre Naasten beschikt over een ANBI-status zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. Aan uw giftenaftrek – binnen uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting – zit echter wel een onder- en bovengrens. Maar door vooraf vast te leggen hoeveel u de komende 5 jaar geeft, gelden die boven- en ondergrens niet. U kunt dan het hele giftbedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Schenkingsovereenkomst

Voor het volledig aftrekken van uw periodieke giften is een schenkingsovereenkomst nodig. In zo’n schriftelijke overeenkomst bepaalt u welk vast en gelijkmatig bedrag u de komende jaren aan Verre Naasten wilt schenken. Verder legt u vast voor hoelang u de schenkingsovereenkomst aangaat. Dat moet minimaal vijf jaar zijn. Uiteraard bepaalt u zelf de frequentie van uw gift (per maand, kwartaal of bijvoorbeeld per jaar); het totale ‘jaarbedrag’ legt u voor minimaal 5 jaar vast in de schenkingsovereenkomst.

Met een periodieke schenking:

*  Profiteert u maximaal van het belastingvoordeel;
*  Ontvangt u tot wel 52% van uw gift terug van de Belastingdienst (waarbij de hoogte afhankelijk is van uw persoonlijke situatie);
*  Kunt u uw netto gift verhogen zonder dat het u meer kost;
*  Schenkt u jaarlijks hetzelfde bedrag gedurende minimaal 5 jaar;
*  Zijn de giften kleiner dan 1% en hoger dan 10% van uw belastbaar inkomen ook volledig aftrekbaar (zonder schenkingsovereenkomst niet).

Per 1 januari 2014 hoeft een periodieke schenkingsovereenkomst niet meer te worden opgemaakt door de notaris.

Periodiek schenken aan Verre Naasten

Hoe het werkt? U kunt hier het formulier ‘Schenkingsovereenkomst’ downloaden of een exemplaar aanvragen via het bestelformulier. Vul de gevraagde onderdelen van de overeenkomst in, onderteken de overeenkomst en stuur het exemplaar naar Verre Naasten. Vervolgens krijgt u het exemplaar retour, ondertekend door Verre Naasten en voorzien van een schenkingsnummer. Bewaar het ondertekende exemplaar van de schenkingsovereenkomst in uw administratie: bij controle van uw belastingaangifte kan de Belastingdienst de ondertekende schenkingsovereenkomst opvragen.

ANBI en CBF-Erkenning

Zoals gezegd is Verre Naasten door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook hebben wij de CBF-Erkenning, een keurmerk voor goede doelen. Lees hier wat dit betekent.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over het opstellen van een schenkingsovereenkomst? Of wilt u overleggen over de (project-)bestemming van uw gift? U kunt hiervoor contact opnemen met Arjan Woertink, hoofd Communicatie & Fondsenwerving bij Verre Naasten, tel. 038-427 04 10 of a.woertink@verrenaasten.nl