Schenken en nalaten

Hieronder vindt u een aantal vragen over schenken en nalaten, twee bijzondere manieren van geven aan Verre Naasten. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@verrenaasten.nl of 038 427 04 10.

Wat is het voordeel van geven via een schenkingsovereenkomst?
Omdat Verre Naasten een ANBI-status heeft, zijn giften aan Verre Naasten aftrekbaar. Voor die giftenaftrek gelden wel een boven- en ondergrens. Als u voor minimaal vijf jaar uw giften aan Verre Naasten vastlegt in een schenkingsovereenkomst, gelden die boven- en ondergrens niet meer. Het voordeel: u betaalt minder belasting en Verre Naasten krijgt meer zicht op giften die de komende jaren verwacht mogen worden.

Schenken aan Verre Naasten: hoe gaat dat in z’n werk?
Op onze website kunt u het formulier ‘Schenkingsovereenkomst’ downloaden. Vul de gevraagde onderdelen van de overeenkomst in, onderteken de overeenkomst en stuur het exemplaar naar Verre Naasten. Vervolgens krijgt u het exemplaar retour, ondertekend door Verre Naasten en voorzien van een schenkingsnummer. Bewaar vervolgens de ondertekende schenkingsovereenkomst in uw administratie: bij controle van uw belastingaangifte kan de Belastingdienst de ondertekende schenkingsovereenkomst opvragen. Verre Naasten bewaart een scan van het ondertekende exemplaar in het digitale archief.

Is er geen notaris nodig voor zo’n schenkingsovereenkomst?
Tot 1 januari 2014 was er een notariële schenkingsakte nodig voor volledige aftrek van uw giften aan Verre Naasten. Sinds 1 januari 2014 vindt de Belastingdienst zo’n schenkingsakte niet meer nodig en kunt u uw periodieke (lijfrente)giften vastleggen in een schenkingsovereenkomst. Zowel Verre Naasten als uzelf bewaart een ondertekend exemplaar van de schenkingsovereenkomst.

Waarom is het belangrijk om mijn testament goed te regelen?
Als er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn: uw echtgenoot (als deze nog leeft) en uw eventuele kinderen. Als u geen kinderen hebt, zullen uw andere nog levende familieleden (ouders, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten) opgespoord worden en zal de erfenis onder hen verdeeld worden. Hierbij kan een groot deel van de nalatenschap opgaan aan kosten en erfbelastingen. Is er geen familie, dan vervalt de nalatenschap aan de staat. Met een testament bepaalt u zelf waar uw nalatenschap naartoe gaat. Natuurlijk neemt u uw kinderen, naaste familie en andere dierbaren op. Toch hopen we dat u ook een deel ten goede wilt laten komen aan Verre Naasten. Zo geeft u uw nalatenschap een speciale bestemming en blijft u meebouwen aan Gods wereldwijde kerk.

Nalaten aan Verre Naasten: hoe gaat dat in z’n werk?
Overweegt u om Verre Naasten op te nemen in uw testament of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Fijn! Wij informeren u graag via onze informatiefolder ‘Nadenken over nalaten’. In deze folder leest u waarom deze steun voor ons belangrijk is en hoe u Verre Naasten in uw nalatenschap kunt laten delen. U vindt in de folder ook meer informatie over het opstellen van een testament en de belastingvoordelen. U kunt de folder ‘Nadenken over nalaten’ hier downloaden. Of u belt naar (038) 4270 429 (Leonore Vervoorn).

Ik zou graag iemand willen spreken over mijn testament. Kan dat?
Wilt u persoonlijk advies? Of hebt u vragen over uw nalatenschap? Wij staan u graag te woord in een, geheel vrijblijvend, persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met Leonore Vervoorn, fondsenwerver particulieren bij Verre Naasten, tel. 038-427 04 29 of l.vervoorn@verrenaasten.nl. Zij legt u graag uit wat de mogelijkheden en fiscale regels zijn. Ook kan zij u helpen als u op zoek bent naar een notaris, die alles voor u vastlegt in een testament. Of kijk op www.notaris.nl voor een notaris bij u in de buurt.

Moet Verre Naasten ook erfbelasting betalen?
Nee, want Verre Naasten is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij vrijgesteld zijn van het betalen van erfbelastingen over schenkingen en nalatenschappen. Uw geld komt dus volledig ten goede aan het werk van Verre Naasten. Ook hebben wij de CBF-Erkenning, een keurmerk voor goede doelen. Lees hier wat dit betekent.