Schenken en nalaten

Hieronder vindt u een aantal vragen over schenken en nalaten, twee bijzondere manieren van geven aan Verre Naasten. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@verrenaasten.nl of 038 427 04 10.

Wat is het voordeel van geven via een schenkingsovereenkomst?
Omdat Verre Naasten een ANBI-status heeft, zijn giften aan Verre Naasten aftrekbaar. Voor die giftenaftrek gelden wel een boven- en ondergrens. Als u voor minimaal vijf jaar uw giften aan Verre Naasten vastlegt in een schenkingsovereenkomst, gelden die boven- en ondergrens niet meer. Het voordeel: u betaalt minder belasting en Verre Naasten krijgt meer zicht op giften die de komende jaren verwacht mogen worden.

Schenken aan Verre Naasten: hoe gaat dat in z’n werk?
Op onze website kunt u het formulier ‘Schenkingsovereenkomst’ downloaden. Vul de gevraagde onderdelen van de overeenkomst in, onderteken de overeenkomst en stuur het exemplaar naar Verre Naasten. Vervolgens krijgt u het exemplaar retour, ondertekend door Verre Naasten en voorzien van een schenkingsnummer. Bewaar vervolgens de ondertekende schenkingsovereenkomst in uw administratie: bij controle van uw belastingaangifte kan de Belastingdienst de ondertekende schenkingsovereenkomst opvragen. Verre Naasten bewaart een scan van het ondertekende exemplaar in het digitale archief.

Is er geen notaris nodig voor zo’n schenkingsovereenkomst?
Tot 1 januari 2014 was er een notariële schenkingsakte nodig voor volledige aftrek van uw giften aan Verre Naasten. Sinds 1 januari 2014 vindt de Belastingdienst zo’n schenkingsakte niet meer nodig en kunt u uw periodieke (lijfrente)giften vastleggen in een schenkingsovereenkomst. Zowel Verre Naasten als uzelf bewaart een ondertekend exemplaar van de schenkingsovereenkomst.

Nalaten aan Verre Naasten: hoe gaat dat in z’n werk?
Overweegt u om Verre Naasten op te nemen in uw testament of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Fijn! Wij informeren u graag via onze informatiefolder ‘Geloof delen door uw nalatenschap’. In deze folder leest u waarom deze steun voor ons belangrijk is en hoe u Verre Naasten in uw nalatenschap kunt laten delen. Lees hier alles over nalaten en download de brochure.

Ik zou graag iemand willen spreken over mijn testament. Kan dat?
Heeft u vragen? Wilt u meer horen over nalaten aan Verre Naasten? Wij staan u graag te woord in een, geheel vrijblijvend, persoonlijk gesprek, bij u thuis of telefonisch. Neem hiervoor contact op met Klaas Harink (directeur) of Anja Mijnheer (medewerker Communicatie & Fondsenwerving). U vindt hun contactgegevens op deze pagina.

Moet Verre Naasten ook erfbelasting betalen?
Nee, want Verre Naasten is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Goede doelen (met een ANBI-status) zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat elke euro die u nalaat aan Verre Naasten volledig naar ons werk gaat. Ook hebben wij de CBF-Erkenning, een keurmerk voor goede doelen. Lees hier wat dit betekent.