Senegal

Het percentage van de christelijke bevolking in Senegal wordt geschat op minder dan vijf procent. De kerk in Senegal is, naast relatief klein en jong, multinationaal. Christenen worden over het geheel genomen gerespecteerd en gewaardeerd door de Senegalese regering en de bevolking. Zij zijn vrij om hun godsdienst te belijden en getuigen, zolang zij niet expliciet de confrontatie zoeken met het islamitische religiesysteem.

Institut de Théologie Évangélique du Sénégal (ITES)

ITES is een theologisch instituut dat evangelische voorgangers opleidt. Via het programma PIJLERS biedt ITES een online theologietraining. Het betreft een formele bachelor Theologie. Deze is Franstalig, met het oog op geheel West-Afrika, en mede opgezet rond video-opnamen van colleges van de Faculté Jean Calvin (Aix-en-Provence). Betrokken docenten contextualiseren dit materiaal en ook zijn de modules als afzonderlijke cursussen te volgen.

Union Chrétienne Médicale et Paramédicale du Sénégal (UCMPS)

UCMPS is een vereniging van medici en paramedici in Senegal. De vereniging is opgericht in 2018 en heeft een officiële erkenning gekregen van de Senegalese overheid in 2021. Ze bestaat uit meer dan 100 formele leden en is inmiddels present in negen plaatsen in Senegal. UCMPS biedt een professionele opleiding van verpleegkundigen en vroedvrouwen aan. Op deze opleiding leren studenten vanuit een christelijke levensvisie te werken. Daarbij wordt uitgegaan van een 5-tal christelijke principes, zoals compassie en toewijding. Ook is er de mogelijkheid om een discipelschaptraject te volgen.

Action Positive Impact (API) wil via muziek en media geloof delen

API is een initiatief van Bernard Cissa, een beroemde Senegalese gospelzanger en Jan Kieviet van CAMA-zending dat gestationeerd is in Senegal. Via diverse muziek-gerelateerde initiatieven wordt het evangelie gedeeld in dit land. Inmiddels is er Yakaar-TV, de eerste christelijke televisiezender van Senegal, die uitzendt via internet en de kabel. Opnames vinden plaats in de Jokko Studio van API. In deze studio worden beeld- en geluidsopnames gemaakt voor eigen gebruik en de ruimte wordt verhuurd aan andere artiesten. Yakaar-TV zendt preken uit en bespreekt actualiteiten. Ook wordt geput uit bestaande materialen.