Sponsor een theologiestudent

Twee op de drie mensen wereldwijd kennen Jezus Christus niet als hun persoonlijke Verlosser. Het is ons gebed dat daar verandering in komt. Verre Naasten investeert daarom in het opleiden van nieuwe, lokale  kerkleiders. Zij kennen de taal, cultuur en weten wat nodig is in hun land. Met kennis, ervaring en leiderschap werken zij op hun eigen plek aan de verspreiding van het woord van God, in woord en daad. Ons Studiefonds Kerkleiders voorziet in studiebeurzen voor jonge kerkleiders die zelf onvoldoende geld hebben om hun (theologie)studie te betalen. Ook hun familie en/of lokale kerk heeft niet de middelen om financieel bij te dragen.

Hier in Nederland kan iedereen die wil investeren in kerkleiders van de toekomst, een student sponsoren die zijn of haar studie doet met ondersteuning vanuit ons Studiefonds Kerkleiders. Ook kerkgemeenten in Nederland kunnen ervoor kiezen om samen één of meerdere studenten te sponsoren.

Wil jij, of wil jouw gemeente investeren in kerkleiders van de toekomst? Op www.studiefondskerkleiders.nl leggen wij uit hoe jij, als persoon of kerkgemeente, een student kunt sponsoren. Ook maak je kennis met de theologiestudenten die nu gebruikmaken van het Studiefonds Kerkleiders.

Sponsoren jullie een student?