Statuten

Verre Naasten is een stichting. Daarom hebben we statuten waarin diverse “grondregels” zijn vastgelegd van Verre Naasten als rechtspersoon. Ook het Landelijk Samenwerkingsverband heeft statuten. Hier vind je alle statuten en bijbehorende regelingen: