Steun Oost-Soemba nieuw gastlid Landelijk Samenwerkingsverband Mission

AMERSFOORT – Op zaterdag 25 mei is Vereniging Steun Oost-Soemba, die contacten onderhoudt met de Vrije Kerken op Oost-Soemba (GGBST: Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur), met unanieme instemming gastlid geworden van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission. Verre Naasten ondersteunt het Landelijk Samenwerkingsverband Mission in haar missie ‘geloof delen wereldwijd’. Steun Oost-Soemba onderhoudt namens de Nederlands Gereformeerde Kerken contact met kerken op het Indonesische eiland Soemba. Naast Steun Oost-Soemba (SOS) zijn ook de MERF, Stichting Fundament en SSRO als particuliere organisaties gastlid van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission. Daarnaast telt het samenwerkingsverband momenteel 11 leden. Dit gaat om Regionale Samenwerkingsverbanden van GKv-kerken, zoals Utrecht Mission en Zuid-Afrika Mission.

Statutenwijziging
Dat organisaties en kerken vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerken (gast)lid kunnen worden van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission is mogelijk door de statutenwijziging die op dezelfde vergadering is doorgevoerd. Voorheen was het Landelijk Samenwerkingsverband Mission, met Verre Naasten als ondersteunende organisatie, de mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Sinds afgelopen zaterdag kunnen ook andere kerken en organisaties (gast)lid worden, wanneer zij de grondslag van het samenwerkingsverband (‘de Bijbel, waarvan de Drie Formulieren van Eenheid een samenvatting geven’) onderschrijven. Hiermee is de expertise die Verre Naasten inbrengt binnen het Landelijk Samenwerkingsverband breder beschikbaar voor de kerken en kunnen mission-initiatieven in binnen- en buitenland meer met elkaar verbonden worden.

Buitenland
In de dagelijkse praktijk is er in Nederland en in het buitenland al volop samenwerking, als het bijvoorbeeld gaat om afstemming, gezamenlijke projecten en noodhulpacties. Verre Naasten is vanaf nu een missionaire organisatie van en voor kerken, waarvan kerken, particuliere stichtingen en verenigingen die werken aan ‘geloof delen wereldwijd’ (gast)lid kunnen worden.