Stichting GAVE (C2020)

Stichting GAVE geeft missionair werkers met een migratieachtergrond de kans om vanuit een kleine aanstelling bij stichting GAVE hun missionaire roeping vorm te geven. 

Dit project draait om mensen met een migratieachtergrond die een gave hebben voor evangelisatie en lid zijn van een lokale kerk. Deze personen zijn evangelist of missionair werker en daarmee actief betrokken in het evangelisatiewerkDe lokale kerk/thuiskerk van de missionair werker richt zich op dezelfde doelgroep als de missionair werker. Vanuit de kerk ontvangt hij of zij geestelijke en financiële ondersteuning om zijn werk te doen. Stichting GAVE helpt beide partijen bij hun missie door middel van: 

  • Begeleiding 
  • Trainingen 
  • Ondersteuning 
  • Arbeidscontract 
  • Salaris 

Verre Naasten ondersteunt Stichting GAVE met financiële middelen, zodat zij kerken en migranten kunnen helpen bij het verspreiden van het evangelie. Het doel van dit project is dat de missionair werker samen met de lokale kerk vluchtelingen bereikt met Gods liefde en het Evangelie.